Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorgen voor goede zorg

D66Velsen zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving. In het sociaal domein stimuleren we daarom zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. De laatste jaren is ook veel ontwikkeld in nieuwe inspraakvormen van jongeren, wij willen daar sterk op in blijven zetten. D66Velsen wil zorg en ondersteuning verbeteren, door te innoveren en te zorgen voor laagdrempelige toegang tot algemene voorzieningen. We willen inwoners en professionals actief betrekken bij de verbetering van het sociaal domein. D66Velsen gaat daarbij uit van een brede benadering van gezondheid, waarbij actief zijn door bijvoorbeeld sport of cultuur een belangrijke schakel is in ieders gezondheid.

D66Velsen gaat voor een gemeente waarin iedereen volwaardig mee kan doen!