Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een zorgzame gemeente

Alle inwoners van Velsen actief en gezond, dat is een grote wens van D66Velsen. Zorgen voor gelijke kansen op een prettig leven waaraan ieder een eigen invulling kan geven. Niet alle inwoners hebben echter deze gelijke kansen. Door ziekte, sociale omstandigheden, een fysieke of mentale beperking of omdat het even niet mee zit. Iedereen kent wel iemand die hiermee te maken heeft. Daarom zorgen we samen voor elkaar. En dat gaat vaak heel goed, maar de gemeente heeft zelf ook een belangrijke taak. Zo kan de informele support versterkt worden door netwerken rond hulpvragen te versterken. En het is belangrijk om te zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving en dat er snel hulp wordt geboden als iemand vastloopt. Voorkomen is beter dan genezen. D66Velsen wil daarom meer inzetten op preventie. Een verdere ontschotting tussen jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de participatiewet achten wij voor de komende jaren noodzakelijk. Wij hebben extra aandacht voor eenzaamheid bij ouderen en jongeren en we willen vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteunen.

D66Velsen gaat voor een gemeente waarin iedereen volwaardig mee kan doen!