Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Cultuur verbindt en inspireert

Een uitgebreid cultureel aanbod en actieve cultuurparticipatie betekent veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, talenten te ontwikkelen, nieuwe ervaringen op te doen en om geïnspireerd te raken. D66Velsen wenst voor alle inwoners een rijk cultureel leven. Of je nu zelf cultuur maakt of de kunsten van een ander bewondert: cultuur verrijkt je leven. Cultuur verbindt. Geeft plezier. Verwondert. Daagt je uit.
De gemeente moet zorgdragen voor goede basisvoorzieningen: bibliotheek, kunstcentra, cultuureducatie, podia etc. Deze basisvoorzieningen zijn onmisbaar voor een cultureel leven. Vaak leggen ze ook verbinding met andere domeinen als welzijn, zorg en recreatie. D66Velsen zal zich net als voorgaande jaren inzetten voor een versterking van de lokale culturele organisaties en initiatieven. Wij zijn ambitieus: niet minder, maar meer cultuur!

Wij zijn ambitieus: niet minder, maar meer cultuur!