Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Mobiliteit is meer dan verkeer en vervoer. Een goede mobiliteit betekent voor D66Velsen dat iedereen de vrijheid en de mogelijkheid heeft zich zelfstandig door onze gemeente te bewegen. In een bedrijvige en dichtbevolkte regio als de IJmond is het van belang om altijd te zoeken naar de juiste balans tussen leefbaarheid, veiligheid en een goede doorstroming. Dat is in Velsen niet eenvoudig. Door de unieke mix van bebouwing, natuur en recreatiegebieden kan er bijvoorbeeld niet zomaar een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd worden. De uitdaging is dan ook om de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk in te zetten en gerichte keuzes te maken. Juist de gemeente kan optreden als regisseur om verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te laten sluiten.

Liever wat vaker de fiets of het OV en meer aandacht voor veiligheid rondom scholen