Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Vervoer in Velsen

In een bedrijvige en dichtbevolkte regio als de IJmond is goede en veilige mobiliteit en goede bereikbaarheid van essentieel belang. Daarbij is het van belang om altijd te zoeken naar de juiste balans tussen leefbaarheid, veiligheid en een goede doorstroming. Dat is in de IJmond niet eenvoudig. Door de unieke mix van bebouwing, natuur en recreatiegebieden kan er bijvoorbeeld niet zomaar een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd worden. De uitdaging is dan ook om juist de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk in te zetten. Juist de gemeente kan optreden als regisseur om verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te laten sluiten.

D66Velsen ziet het liefst dat men vaker de fiets pakt en we blijven ons inzetten voor vervoer over water!