Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Velserbroek

Velserbroek is een relatief jong dorp, met goede voorzieningen in het winkelcentrum. D66Velsen zal zich in blijven zetten voor het behoud van deze voorzieningen. Omdat in Velserbroek relatief veel jongeren wonen, zijn er jongeren ontmoetingsplekken.
D66Velsen wil zorgen voor goede jongeren ontmoetingsplekken op plaatsen waar zo min mogelijk overlast is, om zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren in woonwijken gaan hangen. Een voorbeeld hiervan is wifi bij jongeren ontmoetingsplekken aanbieden.

Spaarnwoude ligt in de achtertuin van Velserbroek en is daarmee onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Er wordt nu veel gebruik gemaakt van Spaarnwoude en wij willen dat dit ook in de toekomst toengankelijk blijft. D66Velsen wil daar graag in investeren.

Verder is verkeersveiligheid een belangrijk thema voor D66Velsen, met name in de buurt van scholen. D66Velsen heeft daarom de verkeersveiligheid rondom scholen op de agenda gezet en er zijn inmiddels veel maatregelen genomen.

Aangezien Velserbroek een relatief jong dorp is, is het belangrijk dat er veel vanuit de buurt georganiseerd wordt.Voor D66Velsen staat dan ook de eigen kracht van mensen centraal. D66Velsen vindt dat inwoners zelf ook verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving. Wij vinden sociale samenhang daarvoor essentieel, die ontstaat door de buurt en buren te kennen. Vanuit die positie is het veel gemakkelijker om zaken te organiseren,elkaar te helpen en ondersteunen en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Wanneer samenhang in buurten toeneemt, neemt bovendien ook de veiligheid in de buurt toe, doordat iedereen een oogje in het zeil houdt. D66Velsen vindt het daarom belangrijk dat wanneer door inwoners initiatieven worden ondernomen voor sociale samenhang, de gemeente meehelpt met raad en daad. D66Velsen wil een budget behouden om goede ideeën in Velserbroek en de hele gemeente te ondersteunen.

Zie voor meer informatie onze verkiezingsprogramma.

Het jongste dorp van Velsen