Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid bestaat onder andere uit een prachtig historisch dorpje aan het Noordzeekanaal, wat regelmatig het decor is van films en commercials. In Velsen-Zuid liggen onder meer de landgoederen Beeckestijn en Velserbeek in de buurt.. D66Velsen hecht veel waarde aan deze landgoederen die als cultuurhistorisch erfgoed in Velsen behouden moeten worden. Bovendien kunnen deze landgoederen ook toeristisch nog beter benut worden. Het is verder belangrijk om boerderij Zorgvrij en de kinderboerderij Velserbeek te behouden, onder meer vanwege de educatieve functie. D66Velsen wil ook wat groen is, groen houden door hier niet te bouwen. De kernenstructuur in Velsen-Zuid wil D66 ook in stand houden. D66Velsen maakt zich zorgen over de dreigende langdurige afsluiting van de Velsertunnel vanwege groot onderhoud. D66Velsen maakt zich grote zorgen over de gevolgen als deze levensader tussen het noorden en zuiden van het Noordzeekanaal voor langere tijd dicht gaat.Volledige afsluiting moet zoveel mogelijk voorkomen worden en er moeten goede alternatieven worden geboden. D66Velsen heeft daarom een motie ingediend om de overlast bij deze renovatie te beperken, .

Spaarnwoude ligt in de achtertuin van Velsen-Zuid en is daarmee onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Er wordt nu veel gebruik gemaakt van Spaarnwoude en wij willen dat dit ook in de toekomst toengankelijk blijft. D66Velsen wil daar graag in investeren.

Voor D66Velsen staat verder de eigen kracht van mensen centraal. D66Velsen vindt dat inwoners zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving. Wij vinden sociale samenhang daarvoor essentieel, die ontstaat door de buurt en buren te kennen. Vanuit die positie is het veel gemakkelijker om zaken te organiseren, elkaar te helpen en ondersteunen en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Wanneer samenhang in buurten toeneemt, neemt bovendien ook de veiligheid in de buurt toe, doordat iedereen een oogje in het zeil houdt voor elkaar. D66Velsen vindt het daarom belangrijk dat wanneer door inwoners initiatieven worden ondernomen voor sociale samenhang, de gemeente meehelpt met raad en daad. D66Velsen wil een budget behouden om goede ideeën in Velsen-Zuid en de hele gemeente te ondersteunen.

Zie voor meer informatie onze verkiezingsprogramma.

Velsen-Zuid!