Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Velsen-Noord

Velsen-Noord is de enige woonkern die noordelijk van het kanaal ligt en daardoor voor de verbinding met Velsen afhankelijk is van de Velsertunnel en de pont. D66Velsen is blij met de pont die wij momenteel hebben.D66Velsen pleit wel voor een extra pont voor fietsers tussen Velsen Noord en IJmuiden, met een hogere frequentie dan de huidige. D66Velsen maakt zich ook zorgen over de dreigende langdurige afsluiting van de Velsertunnel vanwege groot onderhoud. D66Velsen maakt zich grote zorgen over de gevolgen als deze levensader tussen het noorden en zuiden van het Noordzeekanaal voor langere tijd dicht gaat. Afsluiten moet zoveel mogelijk voorkomen worden en er moeten goede alternatieven worden geboden. D66Velsen heeft daarom een motie ingediend om de overlast bij deze renovatie te beperken.

Mede dankzij D66Velsen is het sportpark Rooswijk er gekomen. Dit is een multifunctioneel sportpark, dat niet alleen gebruikt kan worden door georganiseerde verenigingen, maar ook door individuele sporters en recreanten. Wij zijn blij dat dit sportpark er is en dit is een aanwinst voorVelsen-Noord. D66Velsen hecht verder veel waarde aan het behouden van groen door niet te bouwen in groen. D66Velsen wil dat iedere inwoner binnen 10 minuten in het groen kan zijn.

Voor D66Velsen staat verder de eigen kracht van mensen centraal. D66Velsen vindt dat inwoners zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving. Wij vinden sociale samenhang daarvoor essentieel, die ontstaat door de buurt en buren te kennen. Vanuit die positie is het veel gemakkelijker om zaken te organiseren, elkaar te helpen en ondersteunen en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Wanneer samenhang in buurten toeneemt, neemt bovendien ook de veiligheid in de buurt toe, doordat iedereen een oogje in het zeil houdt voor elkaar. D66Velsen vindt het daarom belangrijk dat wanneer door inwoners initiatieven worden ondernomen voor sociale samenhang, de gemeente meehelpt met raad en daad. D66Velsen wil een budget behouden om goede ideeën in Velsen-Noord en de hele gemeente te ondersteunen.

Zie voor meer informatie onze verkiezingsprogramma.

Velsen-Noord!

Standpunten