Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid is een dorp waarin het prettig wonen is in een groene omgeving. De Ruïne van Brederode ligt in Santpoort-Zuid. Op verzoek van D66Velsen is door het college gevraagd om de ruïne rijksbezit te houden, zodat het behouden blijft voor publiek en goed onderhouden en groen blijft. D66Velsen hecht verder veel waarde aan het behouden van de prettige leefomgeving in Santpoort-Zuid en wil daarom groen behouden door niet te bouwen in groen. Dit geldt ook voor de duinen waar Santpoort-Zuid aan ligt. D66Velsen vindt deze duinen erg belangrijk om te beschermen, ook hier mag dus niet gebouwd worden. Wel zien wij graag dat er gebouwd gaat worden op het NOVA terrein. D66Velsen wil de kernenstructuur in Velsen in stand houden, daarvoor moeten we groen tussen de kernen behouden. Een groene leefomgeving is immers een prettige leefomgeving.

D66Velsen is voorstander van meer levensloopbestendig bouwen, zodat woningen later niet duur moeten worden aangepast of mensen gedwongen worden te verhuizen. Ook vindt D66Velsen dat zorg altijd erop gericht moet worden mensen waar mogelijk zelfstandiger te maken. Op die manier kunnen mensen in Santpoort-Zuid langer blijven wonen in Santpoort-Zuid, wanneer ze dit willen.

Voor D66Velsen staat verder de eigen kracht van mensen centraal. De eigen kracht is in deze wijk al volop aanwezig, dit blijkt o.a. uit het Brederodehuis. D66Velsen vindt dat inwoners zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving. Wij vinden sociale samenhang daarvoor essentieel, die ontstaat door de buurt en buren te kennen. Vanuit die positie is het veel gemakkelijker om zaken te organiseren, elkaar te helpen en ondersteunen en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Wanneer samenhang in buurten toeneemt, neemt bovendien ook de veiligheid in de buurt toe, doordat iedereen een oogje in het zeil houdt voor elkaar. D66Velsen vindt het daarom belangrijk dat wanneer door inwoners initiatieven worden ondernomen voor sociale samenhang, de gemeente meehelpt met raad en daad. D66Velsen wil een budget behouden om goede ideeën in Santpoort-Zuid en de hele gemeente te ondersteunen.

Santpoort-Zuid!