Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord is vooral bekend vanwege de Santpoortse feestweek, maar het is ook een sfeervol dorp waar het prettig wonen is met veel groen. Santpoort heeft een eigen strand, waar je met een mooie fietstocht door de duinen kunt komen. D66Velsen vindt deze duinen erg belangrijk om te beschermen, hier mag dus niet gebouwd worden.

D66Velsen wil de kernenstructuur in Velsen in stand houden, daarvoor moeten we groen tussen de kernen behouden. Wij hebben een voorstel ingediend om de weilanden tussen Santpoort en Haarlem als beschermd landschap aan te wijzen.
Ook zet D66Velsen zich in voor het behouden van het open karakter van de Biezen en willen wij dit gebied beter beschermen en ecologisch versterken. Binnen Santpoort hecht D66Velsen veel waarde aan wat groen is, groen te houden..

Santpoort-Noord is ook een dorp met goede voorzieningen in het winkelcentrum en een dorpshuis
“Het Terras”, dat momenteel herbouwd wordt. D66Velsen is blij dat Het Terras herbouwd wordt, wij hechten veel waarde aan een goed draaiend dorpshuis voor sociale en culturele activiteiten en als ontmoetingsplek voor mensen uit Santpoort. D66Velsen zal zich in blijven zetten voor het behoud van goede voorzieningen in Santpoort-Noord.

Voor D66Velsen staat de eigen kracht van mensen centraal. D66Velsen vindt dat inwoners zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving. Wij vinden sociale samenhang daarvoor essentieel. Dit ontstaat door de buurt en buren te kennen. Vanuit die positie is het gemakkelijker om zaken te organiseren, elkaar te helpen en ondersteunen en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Wanneer samenhang in buurten toeneemt, neemt ook de veiligheid in de buurt toe, doordat iedereen een oogje in het zeil houdt. D66Velsen vindt het daarom belangrijk dat wanneer door inwoners initiatieven worden ondernomen voor sociale samenhang, de gemeente meehelpt met raad en daad. D66Velsen wil een budget behouden om goede ideeën in Santpoort-Noord en de hele gemeente te ondersteunen

Zie voor meer informatie onze verkiezingsprogramma.

Santpoort-Noord!