Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

IJmuiden

IJmuiden is de stad van Velsen, een echte haven- en vissersstad. Een deelnemer van het programma ‘Boer zoekt vrouw’ gaf aan dat ze er veel moeite mee zou hebben om IJmuiden te verlaten voor Tanzania. De reacties op Twitter waren overweldigend maar de IJmuidernaar begrijpt dat wel. IJmuiden is een stad met een eigen sfeer vol bedrijvigheid, strand, haven en winkelcentrum. D66Velsen blij is dat het winkelcentrum opgeknapt gaat worden.

D66Velsen denkt dat wij meer kunnen met IJmuiden. Zo is er de afgelopen jaren veel nieuwbouw gerealiseerd in Zeewijk, Oud-IJmuiden en het Rode Dorp. Wij zien die ontwikkeling ook graag bij de entree in IJmuiden-West. De huidige locatie van de markt in IJmuiden is niet de beste locatie om mensen naar de markt te trekken. D66Velsen vindt dat in overleg met alle betrokken partijen de locatie herzien moet worden om een levendigere markt te kunnen krijgen in IJmuiden.
D66Velsen wil ook wat groen is, groen houden door niet te bouwen in groen.. Daarvoor moeten wij ook de duinen blijven beschermen, hier mag niet gebouwd worden.

De industrie en intensieve scheepvaart samen met snelwegen zorgen voor veel uitstoot van fijnstof en een slechte luchtkwaliteit. Dit ziet D66Velsen als een groot probleem en wij hebben daarom het initiatief genomen om o.a. walstroom voor de ferry naar Engeland op de politieke agenda te zetten. De boten in de haven zijn voor hun stroomvoorziening nu afhankelijk van hun eigen aggregaat. D66Velsen wil dat deze boten in de toekomst worden voorzien van walstroom. Zo werken wij aan een gezondere gemeente.. Wij zien niets in een extra haven in de Houtrakpolder. Hiervoor is simpelweg geen enkele milieuruimte aanwezig. D66Velsen ziet meer in concentratie van bedrijfsvestigingen en kantoorgebouwen in het havengebied van IJmuiden en in de omgeving van Tata Steel in Velsen-Noord. Het havengebied leent zich voor kleinschalige havengebonden bedrijvigheid en de omgeving van Tata Steel voor grootschalige bedrijven. Ook kan de Averijhaven verder ontwikkeld worden, zolang dit binnen de bestaande milieunormen blijft en dit de recreatieve kansen van het strand ten noorden van de pieren niet beperkt.

D66Velsen maakt zich zorgen over de dreigende langdurige afsluiting van de Velsertunnel vanwege groot onderhoud. D66Velsen maakt zich grote zorgen over de gevolgen als deze levensader tussen het noorden en zuiden van het Noordzeekanaal voor langere tijd dicht gaat. Afsluiten moet zoveel mogelijk voorkomen worden en er moeten goede alternatieven worden geboden. D66Velsen heeft daarom een motie ingediend om de overlast bij deze renovatie te beperkenD66Velsen wil ook een extra pont voor fietsers tussen Velsen Noord en IJmuiden, met een hogere frequentie. Daarnaast blijven streven naar ander vervoer over water.

D66Velsen hecht veel waarde om culturele instellingen als de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum te behouden. D66Velsen wil ook alles in het werk stellen om in de toekomst een Kust Informatie Centrum tot stand te brengen aan het Kennemerstrand, waar het Pieter Vermeulen Museum onderdeel vanuit gaat maken. De financiering van het gebouw zou door de gemeente gerealiseerd moeten worden.

D66Velsen is van mening dat toeristische en recreatieve sectoren in IJmuiden nog volop de ruimte hebben om te groeien naar een duurzame economie en toerisme. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd om Velsen beter op de kaart te zetten onder de noemer IJmuiden aan Zee, maar er zijn meer kansen. De groei in de cruisevaart bijvoorbeeld, waar nu op in wordt gespeeld door de boulevard beter te verbinden met de cruiseterminal. Bovendien zijn nergens in Nederland zoveel activiteiten mogelijk als op ons brede strand. De afgelopen jaren is dit al uitgewerkt en dit moet verder worden voortgezet. IJmuiden heeft een uniek havengebied, dat naast werkgebied ook een toeristische attractie is en waar je lekker een visje kunt eten. Het havenfestival laat de haven goed zien in al haar facetten en is dan ook een evenement wat ondersteuning verdient van de gemeente.

Voor D66Velsen staat verder de eigen kracht van mensen centraal. D66Velsen vindt dat inwoners zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid en veiligheid in de eigen directe omgeving. Wij vinden sociale samenhang daarvoor essentieel, die ontstaat door de buurt en buren te kennen. Vanuit die positie is het veel gemakkelijker om zaken te organiseren, elkaar te helpen en ondersteunen en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Wanneer samenhang in buurten toeneemt, neemt bovendien ook de veiligheid in de buurt toe, doordat iedereen een oogje in het zeil houdt voor elkaar. D66Velsen vindt het daarom belangrijk dat wanneer door inwoners initiatieven worden ondernomen voor sociale samenhang, de gemeente meehelpt met raad en daad. D66Velsen wil een budget behouden om goede ideeën in IJmuiden en de hele gemeente te ondersteunen.

Zie voor meer informatie onze verkiezingsprogramma.

IJmuiden!