Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed en passend onderwijs

Het bieden van gelijke kansen begint bij goed onderwijs. Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. In Velsen hebben we een grote verscheidenheid aan scholen die kinderen de kans bieden hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. D66Velsen vindt het belangrijk dat leeromgevingen veilig, gezond en inspirerend zijn. Er mogen geen grote verschillen in omgevingskwaliteit zijn tussen de verschillende scholen. Kinderen die door sociale of economisch beperkende omstandigheden zich minder goed kunnen ontwikkelen verdienen onze aandacht. Door als gemeente de juiste gereedschappen aan de scholen en de jongeren aan te bieden, wil D66Velsen ook deze kinderen een steuntje in de rug geven. Kansenongelijkheid begint namelijk al vroeg en heeft groot effect op iemands leven.

Leren doen we een leven lang. Voor iedereen die wil moeten er mogelijkheden geboden worden om je verder te bekwamen of te laten omscholen. D66Velsen ziet een groei aan technische banen bij de maaksectoren en binnen de energietransitie. Hier kan de gemeente op inspelen door bij te dragen aan een versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei!