Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Driehuis

Driehuis is een mooi dorp waar het prettig wonen is, in een omgeving met veel groen. Vanaf de monumentale begraafplaats Westerveld is er een mooi uitzicht over Driehuis,.. D66Velsen hecht veel waarde aan het behouden van de prettige leefomgeving in Driehuis en wil wat groen is, groen houden door hier niet te bouwen De kernenstructuur in Velsen wil D66 ook in stand houden, daarvoor.Dom moeten we groen tussen de kernen behouden.

D66Velsen vindt dat sport goede accommodaties nodig heeft. die bij of in de kernen liggen D66Velsen heeft er daarom voor gezorgd dat de RKVV velden op de huidige locatie kunnen blijven in Driehuis. En er wordt door het Ichthus College van de velden gebruik gemaakt. Er zijn ook kunstgrasvelden aangelegd bij hockeyclub Strawberries. Ook hier worden de velden mede gebruikt door scholen. Bovendien hebben wij het eigen initiatief om een nieuw clubhuis te bouwen ondersteund.

D66Velsen is van mening dat kinderen al jong vertrouwd moeten worden met hun natuurlijke omgeving en kennis moeten hebben van milieuvraagstukken. Een centrale rol voor natuur- en milieueducatie is in Velsen weggelegd voor het Pieter Vermeulen Museum. D66Velsen heeft er daarom alles aan gedaan om dit museum voor de gemeente te behouden. D66Velsen wil dan ook alles in het werk stellen om in de toekomst een Kust Informatie Centrum tot stand te brengen, waar het Pieter Vermeulen Museum onderdeel vanuit gaat maken. De financiering van het gebouw zou door de gemeente gerealiseerd moeten worden.

Voor D66Velsen staat verder de eigen kracht van mensen centraal. D66Velsen vindt dat inwoners zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving. Wij vinden sociale samenhang daarvoor essentieel, die ontstaat door de buurt en buren te kennen. Vanuit die positie is het veel gemakkelijker om zaken te organiseren, elkaar te helpen en ondersteunen en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Wanneer samenhang in buurten toeneemt, neemt bovendien ook de veiligheid in de buurt toe, doordat iedereen een oogje in het zeil houdt voor elkaar. D66Velsen vindt het daarom belangrijk dat wanneer door inwoners initiatieven worden ondernomen voor sociale samenhang, de gemeente meehelpt met raad en daad. D66Velsen wil een budget behouden om goede ideeën in Driehuis en uit andere delen van de gemeente te ondersteunen.

Zie voor meer informatie onze verkiezingsprogramma.

Driehuis!