Steun ons en help Nederland vooruit

Besturen voor en met Velsen

Vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Niet alleen over, maar vooral ook met mensen praten.

Zorgen voor goede zorg

Preventie is het sleutelwoord. D66Velsen zet in op maatwerk en goede cliƫntenparticipatie.

Aan de slag voor ondernemers en werk

Werk is de beste bestrijding van armoede. Niet denken in problemen, maar in mogelijkheden

Goed onderwijs in Velsen

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei.

Werken aan een duurzame toekomst

D66Velsen streeft naar energieneutrale gemeentelijke gebouwen en een betere luchtkwaliteit

Prettig wonen en leven in Velsen

Meer inzetten op betaalbare woningen voor jongeren en bij nieuwbouw de focus leggen op circulair bouwen

Vervoer in Velsen

D66Velsen wil ruim baan voor de fiets en het OV. We zetten in op een toegankelijke gemeente voor iedereen

Velsen sportief en in beweging

Ieder kind moet de kans krijgen te kunnen sporten

Waarde hechten aan kunst en cultuur

Cultuur verbindt en is daarom van grote waarde voor de samenleving