Steun ons en help Nederland vooruit

Besturen voor en met Velsen

Vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Niet alleen over, maar vooral ook met mensen praten.

Prettig wonen in het groen

Meer inzetten op betaalbare woningen voor jongeren en bij nieuwbouw de focus leggen op circulair bouwen

Duurzaam Velsen met een goed milieu

Een schonere lucht en een gezonder klimaat

Goed en passend onderwijs

Gelijke kansen beginnen bij goed onderwijs

Een zorgzame gemeente

Preventie is het sleutelwoord. D66Velsen zet in op maatwerk en goede cliƫntenparticipatie.

Sterke en innovatieve economie

Niet denken in problemen, maar in mogelijkheden

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

D66Velsen wil ruim baan voor de fiets en het OV en meer aandacht voor veiligheid rondom scholen

Cultuur verbindt en inspireert

Cultuur verbindt en is daarom van grote waarde voor de samenleving

Samenleven in vrijheid en veiligheid

Voor een Velsen waar iedereen zich vrij en veilig voelt

Sport voor iedereen en overal

Iedereen moet de kans krijgen te kunnen sporten

De 66 Kansen voor Velsen

Binnenkort meer!