Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Voorwoord

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Voorwoord

Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma onder de naam “D66Velsen krijgt het voor elkaar!”. Dat zouden echter loze woorden zijn, als we niet zouden aangeven wat wij voor elkaar hebben gekregen in de afgelopen periode Daarom beginnen wij ons verkiezingsprogramma met een terugblik.

Wij zijn met name trots op de decentralisatie van de zorg. Deze decentralisatie was de grootste uitdaging van de afgelopen vier jaar en onder leiding van D66Velsen wethouder Annette Baerveldt is de zorg goed geland in de gemeente Velsen. Nu is het een taak om deze lijn door te zetten en te verbeteren waar dat nodig is. Wij rekenen op uw steun, zoals u ook op ons kunt rekenen. D66Velsen krijgt het voor elkaar!

Voor dit verkiezingsprogramma hebben wij opgehaald wat er leeft in de samenleving. Tijdens onze “In gesprek met” acties, hoorden wij dat veel mensen best tevreden zijn. Dat is niet gek als je bedenkt dat Velsen 6de staat als gelukkigste gemeente van Nederland. Verder hebben wij geschreven vanuit onze kernwaarden: vertrouwen op de eigen kracht van inwoners, streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving en eerlijke kansen voor iedereen.

Vertrouwen op de eigen kracht van inwoners van Velsen

Voor D66Velsen staat vertrouwen op de eigen kracht van inwoners van Velsen centraal. D66Velsen streeft naar een grotere rol van inwoners in de maatschappij en bij politieke besluiten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners zeggenschap hebben in al het beleid. Niet alleen omdat inwoners inspraak horen te hebben in zaken die hen aangaan, maar ook omdat het voor goed beleid belangrijk is om gebruik te maken van de kennis van inwoners. De ervaringsdeskundigen zijn immers de inwoners zelf. Als overheid kun je dé oplossing vaak niet geven. Daarom willen wij zorgen voor een context waarbinnen de inwoners door creativiteit en inventiviteit hun eigen oplossingen kunnen creëren.

Streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving in Velsen

Bij een duurzame samenleving denken wij vooral aan een samenleving waar respect is voor de omgeving. Met harmonieus drukken wij ook het streven naar respect voor elkaar uit. D66Velsen vindt het voor een duurzame samenleving belangrijk om wat groen is, groen te houden. Zo willen wij dat elke inwoner van Velsen binnen 10 minuten in het groen kan zijn. Een harmonieuze samenleving moet vooral van uit inwoners zelf komen, maar D66Velsen zal zich ervoor inzetten om te zorgen dat er geld is voor goede ideeën uit wijken en dorpen. Op die manier kunnen wij helpen bij sociale samenhang, waardoor het makkelijker wordt om elkaar te ondersteunen en aan te spreken op ongewenst gedrag. Wanneer samenhang in de buurt toeneemt, neemt ook de veiligheid toe.

Eerlijke en betere kansen voor iedereen in Velsen

D66Velsen is een partij die hecht aan eerlijke kansen voor iedereen. D66Velsen streeft naar een samenleving waarin iedereen vrij is om geluk na te streven, waarbij het de rol van de overheid is om de minder kansrijke mensen een duwtje in de rug te geven. D66Velsen vraagt daarom een actieve bijdrage aan de maatschappij van mensen die het kunnen en biedt mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij voor hen die dat zelfstandig niet kunnen. Zorg moet er vooral op gericht zijn om mensen daar waar mogelijk zelfstandiger te maken. Onderwijs dient gericht te zijn op ontwikkeling van talenten. D66Velsen doet dit vanuit het idee dat mensen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Wij vinden dat iedereen een eerlijke kans verdient in de maatschappij.

D66Velsen werkt aan een mooie, veilige en eerlijke gemeente voor alle Velsenaren. D66Velsen streeft naar een maatschappij waarin inwoners een belangrijkere rol in de maatschappij hebben en zij ook meer te zeggen hebben. D66Velsen werkt aan een betere gemeente door te besturen voor de inwoners, door de inwoners, maar vooral ook met de inwoners. Dat is D66 voor Velsen.

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018