Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 9: Velsen sportief en in beweging

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 9: Velsen sportief en in beweging

D66Velsen wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Sporten en bewegen is goed voor mensen. Het is gezond, het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden met elkaar in contact op het sportveld en in het park. Sport en bewegen voorkomt tweedeling; het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkellings)kansen.

Alinea 9.1: Sporten

Sport is goed voor gezondheid, leerprestaties, weerbaarheid en de psychische en motorische ontwikkeling. De kans dat mensen voldoende bewegen, is bovendien veel groter als zij daar al jong mee beginnen. D66Velsen vindt daarom dat scholen voldoende aandacht moeten hebben voor sport. Sport moet ook voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht afkomst, financiële draagkracht of lichamelijke conditie. Ouders die niet over voldoende financiële middelen beschikken om hun kind mee te laten doen aan sport, moeten tegemoet gekomen worden in de kosten voor sport voor hun kinderen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er buurtsportcoaches zijn die kinderen en jongeren in de wijk motiveren om meer te bewegen en kennis te laten maken met de diverse sportmogelijkheden en verenigingen.

Het is van belang dat sportvelden zoveel mogelijk in de buurt van scholen liggen om optimaal de kansen te benutten tussen sport, bewegen en onderwijs. D66Velsen streeft daarbij naar multifunctionele openbare sportvelden die ook geschikt zijn voor de individuele sporter en uitnodigen tot bewegen. D66Velsen werkt ook aan voldoende aanbod van speelvoorzieningen en speelruimte. Onze visie is dat speelplekken in een wijk waar kinderen met een beperking wonen, ook voor deze kinderen toegankelijk moeten zijn.

Bijzonder is dat de aan de Sportclub Telstar gelieerde succesvolle stichting “Telstar thuis in de wijk” jongeren met een leerachterstand tijdelijk een duwtje in de rug kan geven. Dit ‘Playing for Success’ is uitgerold en is inmiddels in Velsen al succesvol gebleken. Ook andere initiatieven op bijvoorbeeld het gebied van het vinden van werk of stage zijn succesvol gekoppeld aan Telstar ‘Thuis in de Wijk’ en worden steeds meer IJmondiaal opgepakt. Dat vindt D66Velsen de meerwaarde van de club Telstar. Het stimuleert de jeugd tot sporten en is een broedplaats aan het worden voor maatschappelijke initiatieven door het netwerk eromheen.

Alinea 9.2: Bewegen

Steeds meer mensen zijn te zwaar. Obesitas dreigt de nieuwe volksziekte te worden. D66Velsen vindt goede voorlichting over voeding voor de jeugd van groot belang, preventie is daarbij essentieel. Daar hoort ook een uitdagende omgeving bij die aanzet tot bewegen. Dus voldoende speelgelegenheden voor kinderen die uitnodigen tot bewegen. Wandelknooppunten, fietsknooppunten en routes nodigen uit tot een rondje rondom de eigen leefomgeving en zijn ook nog eens goed voor bezoekers van onze mooie gemeente. Initiatieven van bewoners om bewegen en gezond leven te bevorderen moeten worden gestimuleerd. Het GIDS (gezond in de stad) project wat nu in Zee en Duinwijk wordt ontwikkeld kan goede voorbeelden opleveren voor de andere wijken in Velsen. Daarbij gaat het niet alleen om bewegen, maar ook om gezonde voeding.

Alinea 9.3: Zwembad de Heerenduinen

D66Velsen hecht veel waarde aan het zwembad in Velsen. In onze waterrijke omgeving is het van belang dat iedereen kan zwemmen. Een zwembad in de gemeente is daarbij een eerste voorwaarde. D66Velsen is voor het voortzetten van het vangnet voor het zwemdiploma zodat ieder kind in Velsen een zwemdiploma kan behalen. Het project Swimming’s Cool wat destijds is uitgerold leert kinderen weer kennis maken met het zwembad en versterkt de verenigingen.

Velsen sportief en in beweging; onze concrete punten

• Sporten bij een vereniging moet voor alle kinderen mogelijk zijn
• Aandacht voor bewegen in de wijk
• Goede toegankelijke sportaccommodaties
• Voor kinderen met beperking, moeten speeltuintjes in hun wijk daarop ingericht zijn
• Omarmen initiatieven die bewegen bevorderen
• Zoveel mogelijk inzetten op multifunctionele sportaccommodaties
• Alle kinderen in Velsen moeten een zwemdiploma kunnen halen

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018