Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 8: Vervoer in Velsen

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 8: Vervoer in Velsen

In een bedrijvige en dichtbevolkte regio als de IJmond is goede en veilige mobiliteit en goede bereikbaarheid van essentieel belang. Daarbij is het van belang om altijd te zoeken naar de juiste balans tussen leefbaarheid, veiligheid en een goede doorstroming. Dat is in de IJmond niet eenvoudig. Door de unieke mix van bebouwing, natuur en recreatiegebieden kan er bijvoorbeeld niet zomaar een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd worden. De uitdaging is dan ook om juist de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk in te zetten. Juist de gemeente kan optreden als regisseur om verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te laten sluiten. Er zijn als het om mobiliteit gaat een viertal hoofdzaken die wat D66Velsen betreft de aandacht verdienen: De fiets, het openbaar vervoer, de auto en een toegankelijke inrichting.

Alinea 8.1: De fiets

D66Velsen ziet het liefst dat men vaker de fiets pakt. Door vaker met de fiets te gaan en dus te auto te laten staan, kunnen inwoners zelf een bijdrage leveren aan een rustigere, schonere en veiligere leefomgeving. Daarnaast is fietsen ook nog eens erg gezond, waardoor het in veel gevallen op meerdere vlakken een uitstekend alternatief is voor een ritje met de auto. Daarvoor is het natuurlijk wel belangrijk dat er een goed netwerk ligt van veilige en goed onderhouden fietspaden. Deze dienen logisch op elkaar aan te sluiten. Zaken die daarbij een belangrijke rol spelen, zijn bijvoorbeeld veilige oversteekplaatsen, goede verlichting ’s nachts en duidelijke bewegwijzering. D66Velsen wil ook kijken hoe wij met slimme technieken stoplichten kunnen verbeteren om fietsers van dienst te zijn. Van initiatieven om het fietsen te stimuleren, zoals ‘IJmond Bereikbaar’, zijn wij ook van harte voorstander. D66Velsen streeft ernaar om van de IJmond de meest fietsvriendelijke regio van het land te maken!

Alinea 8.2: Openbaar vervoer

Een alternatief voor de auto, zeker voor de langere afstanden, is het openbaar vervoer. Binnen de IJmond is al een goed netwerk van verschillende vormen van openbaar vervoer aanwezig. De R-net lijnen zijn een groot succes. Het is van belang dit niet alleen zo te behouden, maar ook om voortdurend te kijken hoe het beter kan. Een van de aandachtspunten daarbij is de Kennemerlijn. Vooral in de spits zijn de treinen vaak overvol. Het openbaar vervoer vormt pas écht een volwaardig alternatief voor de auto, wanneer het minstens zo comfortabel is. Een overvolle trein is dat niet. Daarom zal D66Velsen zich volop inzetten voor een verbetering van de Kennemerlijn, waarbij alle stations behouden worden. Ook is het van belang om het station Santpoort Noord verder te ontwikkelen als de OV toegang naar het Nationaal Park. Zo versterken we de Kennemerlijn en bevorderen we het toerisme. Station Santpoort Noord is als pilot binnen de MRA al uitgewerkt als buitenpoort. Het is nu zaak om met partners te onderzoeken hoe we dit verder kunnen brengen.

Als het gaat om openbaar vervoer vindt D66Velsen het jammer dat de grootste weg in onze regio niet meer gebruikt wordt: de waterweg. De snelle bootverbinding tussen de IJmond en Amsterdam over het Noordzeekanaal was een zeer gewaardeerde vervoersmogelijkheid van en naar de hoofdstad. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor dagjesmensen en toeristen. D66Velsen heeft zich de afgelopen jaren dan ook ingezet, en zal dat ook de komende jaren blijven doen, voor een nieuwe verbinding over het water naar Amsterdam.

Alinea 8.3: De auto

De auto is ook in onze regio nog altijd veruit het meest gebruikte vervoersmiddel, terwijl dat niet altijd nodig is. Vaak gaat het vooral om korte ritjes. Daarnaast vormt de luchtkwaliteit in de IJmondregio een aandachtspunt. D66Velsen wil daarom stimuleren dat inwoners minder vaak de auto pakken, en juist vaker op de fiets stappen of gebruik maken van het openbaar vervoer. Voor de automobilisten die er zijn moet de infrastructuur natuurlijk wel goed op orde zijn, zodat zij zo min mogelijk in de file komen te staan. Er is immers niets zo inefficiënt en vervuilend als een stilstaande auto. Het gebruik van elektrische auto’s neemt toe en er is daarom aandacht nodig voor voldoende laadpalen. Wel mag daardoor de parkeerdruk in een wijk niet toenemen. D66Velsen wil graag faciliteren dat mensen gebruik gaan maken van deelauto’s. Dat is namelijk ook een oplossing voor de parkeerproblematiek die in veel wijken aanwezig is. D66Velsen wil daarom een herziening van het parkeerbeleid waarbij ook gekeken moet worden naar blauwe zones, parkeernormen en vergunningen.

Alinea 8.4: Toegankelijke inrichting

Bij mobiliteit denkt D66Velsen in de breedste zin des woords. Dat betekent dat wij ons ook in willen zetten voor een goede mobiliteit voor hen die dat van zichzelf wat minder zijn. Bijvoorbeeld ouderen, mindervaliden, personen die slechthorend of slechtziend zijn, maar ook ouders met kinderwagens zijn gebaat bij een van de openbare ruimte die zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk is. Een inrichting van de openbare ruimte op een manier dat iedereen volwaardig deel uit kan maken van de samenleving; daar staat D66Velsen voor. Pas dan kun je spreken over een goede mobiliteit voor álle inwoners.

Vervoer in Velsen; onze concrete punten

• Het behouden van de spitspont tussen Velsen-Noord en IJmuiden voor fietsers.
• Meer snelfietsroutes.
• Voldoende fietsparkeerplaatsen.
• Faciliteren elektrische laadpalen.
• Inzetten voor een verbetering van de Kennemerlijn.
• Blijven inzetten op vervoer over water.
• Vervoersknooppunten verbeteren zodat het wisselen tussen vervoersmiddelen (fiets, auto, OV) makkelijker en efficiënter wordt.
• Toegankelijk inrichten van de openbare ruimte.

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018