Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 10: Waarde hechten aan kunst en cultuur

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 10: Waarde hechten aan kunst en cultuur

Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen; niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken Velsen als gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te ondernemen, of als toerist te bezoeken.

Alinea 10.1: Kunst en cultuur in Velsen

Kunst en cultuur is zeer breed, het gaat hierbij over erfgoed, gebouwen, tuinen, musea, kunstobjecten in de openbare bibliotheek en gebouwen, maar ook immaterieel erfgoed, zoals muziek, dans en theater. Cultuur is van grote waarde voor onze samenleving, aangezien cultuur verbindt. D66Velsen wil daarom dat kunst en cultuur hoog op de agenda blijft staan. In Velsen werken we hier onder meer aan door middel van kunst- en cultuurlessen op scholen. Wij vinden ook dat culturele instellingen zoals het Kunstencentrum en Stadsschouwburg hierin een rol hebben. Het in stand houden van een culturele infrastructuur is een taak van zowel inwoners, bedrijven als overheid.

Van alle kunstwerken en culturele activiteiten in de openbare ruimte moet gemakkelijk informatie te vinden zijn. Dit maakt het ook voor bezoekers van onze gemeente interessanter om deze kunst- en cultuuruitingen te bezoeken. D66Velsen is ook voorstander van het bieden van mogelijkheden om tijdelijke ateliers in te richten voor kunstenaars.

Alinea 10.2: Theaters in Velsen

De doorstart van het Witte theater door een ondernemer is helaas niet gelukt. Dat is jammer. Het voornemen om het Witte theater te verkopen steunen wij. Wel zet D66Velsen vooral in op de inhoud en moet het niet worden verkocht aan de hoogste bieder. Meer maatschappelijke waarde moet het uitgangspunt zijn!

D66Velsen blijft het van belang vinden dat de Velsense kunstverenigingen hun voorstellingen kunnen blijven doen. Gelukkig zijn er vele vormen van intieme theatervloeren te vinden in Velsen. Zo hebben veel van onze scholen zelf inmiddels mooie voorzieningen die zij ook beschikbaar stellen aan de amateurgezelschappen. Met het Mosterdzaadje en het Thalia Theater hebben we in Velsen bovendien ook bijzondere kleinere theatervloeren. Een rijk aanbod dus waar we trots op mogen zijn.

Onze schouwburg geeft een belangrijke meerwaarde aan het wonen in Velsen en is een spil in het culturele leven van onze gemeente. De Schouwburg heeft door de crisis moeilijke tijden gekend. Wij zetten in op een stadsschouwburg die toekomstbestendig is. En willen daar ook in investeren.

Tot slot dient Velsen als natuurlijk decor voor onze evenementen, het Havenfestival maar ook de Week van de industriecultuur zijn daar mooie voorbeelden van. Dat willen wij blijven stimuleren. Dat vele filmopnames met Velsen als decor plaatsvinden is ten slotte ook iets om trots op te zijn!

Alinea 10.3: Musea in Velsen

Velsen kent een aantal musea. Het Pieter Vermeulen museum, het Zee- en Havenmuseum en het Bunkermuseum zijn allemaal musea die het verhaal vertellen van Velsen. Van de pionier Pieter Vermeulen die de grondlegger was in Velsen voor Natuur en Milieueducatie. De geschiedenis van IJmuiden, waar de pieren in datzelfde verleden zorgden voor ontwikkeling van een haven voor de visserij, een geschiedenis die heel beeldend vertelt wordt in ons zee-en havenmuseum. En het bunkermuseum, dat de verhalen vertelt over de strategische ligging van IJmuiden en van de vele bunkers die onlosmakelijk deel uitmaken van het landschap in onze gemeente. D66Velsen hecht veel waarde aan deze musea en is voor behoud en gelooft dat er nog meer uitgehaald kan worden. Dat betekent voor D66Velsen wel dat vernieuwing noodzakelijk is, maar ook dat deze parels aan elkaar verbonden moeten worden.

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor een kust- en innovatiecentrum aan de kust, BRAK genaamd. D66Velsen omarmt dit initiatief en ziet daarin een uitgelezen kans om daar het gedachtegoed van Pieter Vermeulen onder te brengen aan de kust. Natuur en Milieueducatie kunnen daar een mooie plek krijgen, geïntegreerd in de omgeving. Maar ook is het dé plek om de relaties met de andere musea te versterken, bunkermuseum en Zee en havenmuseum liggen om de hoek en maken daar onlosmakelijk deel van uit, ieder vanuit de eigen invalshoek. Ook kan de bouw van het nieuwe dorp IJmuiden aan Zee, waarin moet worden omgegaan met het klimaat en de omgeving daar mee verbonden worden.

Wat de bunkers betreft wil D66Velsen dat er een integraal plan komt hoe we hier mee willen omgaan en hoe we dit willen laten zien. Sommige bunkers hebben een beschermde status anderen (nog) niet. Er is binnen Velsen, maar ook daar net buiten, veel te zien en te vertellen. Wij pleiten voor meer aandacht daarvoor in combinatie met de forten van de Amsterdamse waterlinie. Samenwerken met omliggende gemeenten en de provincie is hierbij van belang. Onze droom zou zijn de U-boot bunker om te bouwen tot internationaal bezoekerscentrum voor de Atlantic Wall.

Alinea 10.4: Monumenten in Velsen

Hoewel Velsen een relatief jonge gemeente is, zijn er toch vele monumenten te bewonderen. Dat ons mooie stadhuis inmiddels rijksmonument is geworden bewijst dat ook. D66Velsen vindt het van belang om het monumentenbeleid te vernieuwen en te herijken. Zo zou er meer aandacht moeten zijn voor de gebouwen rondom het stadshuis die feitelijk onlosmakelijk daarmee zijn verbonden. Maar ook elders zijn er in onze gemeente gebouwen en monumenten te vinden die meer aandacht en bescherming verdienen. D66Velsen wil dan ook inzetten op een sterk en vernieuwd monumentenbeleid, waarbij we ook met trots uitdragen welke mooie gebouwen, tuinen en andere parels we hier hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Ruïne van Brederode, landgoederen als Beeckestijn, Velserbeek en Duin en Kruidberg, maar ook de stelling van Amsterdam, waaronder het Forteiland. D66Velsen vindt dat we zuinig moeten zijn op deze stukken erfgoed door de kenmerkende waarden ervan te waarborgen. Zo heeft D66Velsen zich in de afgelopen periode vaak ingezet om bijvoorbeeld de karakteristieke omgeving rondom de Ruïne van Brederode te behouden.

Alinea 10.5: Kunst- en cultuureducatie

D66Velsen vindt het belangrijk dat kunst en cultuureducatie vroeg begint en voor iedereen toegankelijk is. Daarom zijn wij blij met de cultuurcoaches en de samenwerking met het Kunstencentrum daarin. Cultuurcoaches zorgen ervoor dat leerlingen op jonge leeftijd al actief in aanraking komen met diverse vormen van kunst. Dat is belangrijk voor de ontplooiing van het individu. Ook hier is veel particulier initiatief en dat is prima en zorgt voor verscheidenheid in het aanbod.

Alinea 10.6: Bibliotheek

Een bibliotheek vindt D66Velsen van grote waarde. Velsen kent een mooie bibliotheek in het centrum van IJmuiden en een nevenvestiging in Velserbroek. Steeds meer zien wij op diverse plaatsen in de gemeente initiatieven ontstaan voor kleinere buurt bibliotheken, gerund door vrijwilligers. Dat juichen wij toe. D66Velsen vindt het van belang dat de bibliotheek ook goede arrangementen aangaat met de scholen. Beheersing van het Nederlands is noodzakelijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom vindt D66Velsen het ook van groot belang dat de bibliotheek een grote rol speelt in de taalontwikkeling. 1 op de 8 Nederlanders is laaggeletterd, dat willen we anders!

Alinea 10.7: Gebouwen

Veel van de culturele functies zitten verspreid over Velsen in diverse gebouwen, dat geldt ook voor andere maatschappelijke functies. D66Velsen is voorstander van optimale invulling van de gebouwen. Geld geven wij liever uit aan functies dan aan stenen.

Waarde hechten aan kunst en cultuur; onze concrete punten

• Ruim baan voor doorontwikkeling van BRAK
• Mogelijkheden bieden voor inrichten tijdelijke ateliers
• Meer aandacht voor het erfgoed uit de tweede wereldoorlog
• Musea met elkaar verbinden om er nog meer waarde uit te halen
• Herijking monumentenbeleid, parels van Velsen moeten beschermd worden
• Stadsschouwburg is theater van de toekomst
• Bibliotheek een belangrijke rol in het tegengaan van laaggeletterdheid

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018