Steun ons en help Nederland vooruit

Wethouder

D66Velsen levert in de raadsperiode 2022-2026 met Sander Smeets een wethouder in het college. Daarin heeft hij de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen
  • Natuur en landschap inclusief dierenwelzijn
  • Kunst en cultuur inclusief monumenten en archeologie

Projecten en Programma’s

  • Versnellen woningbouw
  • Stadionontwikkeling
  • Implementatie omgevingswet
  • Warmtetransitie van het gas af, bebouwde omgeving

Wijkwethouder

  • Velsen-Noord
  • Santpoort-Zuid

Laatst gewijzigd op 7 juli 2022