Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

De fractie van D66Velsen bestaat uit vijf raadsleden en een steunfractielid.

Wethouder

D66Velsen levert in dit college één wethouder: Annette Baerveldt

Bestuur

Sinds januari 2016 is de afdeling D66 IJmond opgericht. Deze afdeling bestaat uit de fracties van D66 Beverwijk, D66 Heemskerk en D66 Velsen. De drie fracties zijn zelfstandige fracties die met elkaar samenwerken en een gezamenlijk bestuur delen.