Steun ons en help Nederland vooruit

Teresa da Silva Marcos

Raadslid

60 jaar

IJmuiden

Velsen is een gemeente waar veel verschillende soorten mensen wonen. Sinds ik in IJmuiden kwam wonen, voelde ik mij er welkom; mensen groeten elkaar op straat, zorgen en geven om elkaar. Echter heeft nog niet iedereen dezelfde kansen. Ik sta voor:

Onderwijs, werk en zorg voor iedereen

Iedereen heeft recht op onderwijs, op een vervolgopleiding en op werk. Maar veel kinderen en jongvolwassenen met een handicap of een stoornis zitten thuis, zonder toekomstperspectieven, met onbenutte talenten. Laten wij hun er weer bij halen, zodat ze weer mee kunnen doen!

Een veilig leven

Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn, discriminatie hoort er niet bij. Geweld tegen vrouwen, LHBTIQ+, anders gelovigen: het hoort niet bij Nederland. Diversiteit is een kracht!

Cultuur verbindt en inspireert

Iedereen moet zich kunnen uiten: emoties, dilemma’s, ervaringen. Dat is wat kunst en cultuur met en voor ons doet: laten wij het in Velsen naar een hoger niveau brengen.

Iedereen doet mee. Wij doen het samen!

Portefeuilles Teresa da Silva Marcos

  • Kunst en Cultuur
  • Monumentenbeleid
  • Algemene bestuurlijke zaken
  • Geo-informatie en statistiek
  • Personeel en organisatie
Meer van Teresa da Silva Marcos