Steun ons en help Nederland vooruit

Sander Smeets

Wethouder

31 jaar

Santpoort-Noord

D66Velsen is een optimistische partij die denkt in kansen, maar wij zien ook uitdagingen. Corona zorgt voor meer eenzaamheid, minder schooluren en ondernemers die moeilijk rondkomen. Veel mensen kunnen geen passende woning vinden in de gemeente, luchtverontreiniging zorgt voor meer gezondheidsproblemen en kinderen die opgroeien in armoede krijgen geen eerlijke kansen. Uitdagingen bieden echter ook een kans om deze op te lossen, dat is waar D66Velsen voor staat.

Meer betaalbare woningen in een groene omgeving

Te veel mensen kunnen in Velsen geen passende woning vinden. D66Velsen wil daarom inzetten op het versnellen van de woningbouw, maar vooral ook zorgen dat we het type woningen bouwen die echt nodig zijn. D66Velsen wil daarom inzetten op bouwen van woningen voor starters, ouderen en huurwoningen in de sociale- en middenklasse. Die woningen gaan we bouwen binnen de kernen, in een groene omgeving die klaar is voor de uitdagingen van klimaatverandering. Zo wil D66Velsen zorgen voor een passende woning voor iedereen, in een groene omgeving.

Gezonde lucht en een goed klimaat

Inwoners maken zich terecht zorgen over de luchtkwaliteit in Velsen, D66Velsen doet dat ook. Wij zetten daarom in op een ambitieus lokaal klimaatakkoord en het programma luchtkwaliteit en gezondheid. Nieuwe woningen worden gasloos gebouwd en we stimuleren inwoners om hun huizen te isoleren en van gas af te halen. Juist vanwege onze ligging, industrie en uitdagingen, moet Velsen een voortrekker zijn voor een schoner milieu en beter klimaat. Zo werkt D66Velsen aan gezonde lucht en een goed klimaat in Velsen.

Eerlijke kansen door goed onderwijs

Niet iedereen wordt geboren met dezelfde kansen. D66Velsen gelooft dat niet je afkomst, maar je kwaliteiten moeten bepalen welke kansen je hebt. De energietransitie schreeuwt om mensen met technische kennis, dus D66Velsen wil inzetten op versterken van technisch onderwijs. Niet iedereen wil later advocaat of dokter worden, mensen benutten pas echt hun kansen als ze doen wat ze leuk vinden en goed in zijn. D66Velsen wil verder inzetten op een gezond binnenklimaat in scholen en groene speelpleinen. Ook moeten mensen hun hele leven lang kunnen leren, om ook op latere leeftijd nog hun volledige potentie te kunnen bereiken. Zo zorgt D66Velsen voor eerlijke kansen door goed onderwijs.

De afgelopen vier jaar heeft D66Velsen laten zien zich actief in te zetten voor Velsen. D66Velsen is veruit de meest actieve partij geweest met inbrengen van moties en verbetervoorstellen via amendementen. In het eerste hoofdstuk hebben we samengevat waar we ons allemaal voor hebben ingezet. De rest van het programma gaat over waar we ons voor willen inzetten. Samen kunnen we werken aan een groener en eerlijker Velsen, waar iedereen een woning kan vinden en de lucht gezonder is.

D66Velsen staat voor een gemeente die iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen.

 

Meer van Sander Smeets