Steun ons en help Nederland vooruit

Marc Hillebrink

Raadslid

Ik ben Marc Hillebrink uit Driehuis. Afgelopen jaren heb ik mij met veel enthousiasme en passie als raadslid ingezet. In de raadsperiode 2022–2025 wil ik mij inzetten om Velsen leefbaarder en inclusiever te maken.

Versterken veiligheid in de buurt

Ik sta voor een buurt waar iedereen zich veilig voelt. De gemeente pakt samen met buurtbewoners initiatieven op die de leefbaarheid vergroten. Samen maken we een fijne buurt.

Investeren in duurzaam wonen

De noodzakelijke woningbouw in Velsen vindt zoveel mogelijk plaats binnen de woonkernen. Daarbij aandacht voor geschikte woningen voor starters, jonge gezinnen en middeninkomens. Woningen worden energieneutraal en duurzame initiatieven worden gefaciliteerd.

In Velsen doet iedereen mee!

Ik kijk wat mensen wel kunnen, naar mogelijkheden en talenten, ongeacht culturele achtergrond, beperking of seksuele oriëntatie. Ik zet mij in voor het toegankelijker maken van voorzieningen, maar ook dat iedereen kan meedoen aan sport en op de arbeidsmarkt.

Portefeuilles Marc Hillebrink

  • Veiligheid
  • Sociale Zaken
  • Kunst en Cultuur
  • Discriminatie
  • Dierenwelzijn
Meer van Marc Hillebrink