Steun ons en help Nederland vooruit

Als geboren en getogen Velsenaar (Driehuis) ben ik al geruime tijd politiek actief. Ik werk als (regionaal) beleidsadviseur Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in een middelgrote gemeente. In D66 vind ik politiek optimisme en medemenselijkheid. Ik zie ruimte voor initiatief. De partij vertrouwt op de eigen kracht en er wordt in elkaar geïnvesteerd. Ik sta pal achter de D66-uitgangspunten: individuele keuzevrijheid en vrije ontplooiingsmogelijkheden.

Aankomende periode wil ik mij inzetten om de veiligheid en leefbaarheid in Velsen te vergroten. Met open vizier, vanuit een positief kritische houding, met oog voor kwetsbare groepen en voor initiatieven van inwoners. Ik blijf aandacht vragen voor diversiteit en een inclusieve samenleving: een omgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen. Dé basis immers voor het vergroten van  samenhang in buurt en wijk. Daarbij kijk vanuit optimisme naar wat mensen wél kunnen, naar mogelijkheden en talenten. Met hier en daar een duwtje in de rug, ongeacht culturele achtergrond, geaardheid en religie!

Ik wil mij aankomende periode inzetten om van Velsen een duurzame en klimaatneutrale gemeente te maken. Ik steun ondernemersinitiatieven die gericht zijn op innovatie en maatschappelijk ondernemerschap. Meer ruimte en minder regeldruk dus! De basis van dit alles vormt een solide gemeentelijke begroting.

Kunst en cultuur zijn essentieel voor onze Velsense samenleving. Het stimuleert, prikkelt en daagt ons allemaal uit. Ook leert het kinderen (sociale) vaardigheden die van essentiële meerwaarde zijn voor hun toekomst. Namens de fractie van D66 zet ik mij deze periode in om het prachtige cultuuraanbod in stand te houden en natuurlijk waar mogelijk te verbeteren. Mijn doel is dat er zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente in aanraking komen met kunst en cultuur.

Specifiek wil ik mij aankomende periode actief inzetten dat de ambitieuze regenboogagenda Velsen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Naast meer aandacht voor LHBTI-thema’s in het onderwijs, wil ik ook meer aandacht geven aan onze roze ouderen. Wanneer ouderen in een verzorgingstehuis komen, is het belangrijk dat zij daar zichzelf kunnen blijven zijn en niet als het ware ‘terug de kast’ in moeten. De woon- en leefomgeving moet LHBTI-vriendelijk zijn. Een veilig sportklimaat is ook een speerpunt voor deze regenboogagenda. Ook binnen sportclubs en sportverenigingen moet je zichtbaar jezelf kunnen zijn. Vanuit D66 wil ik mij inzetten dat discriminatie / LHBTI onderdeel uit maakt van de lokale sportagenda.

Portefeuilles Marc Hillebrink

  • Veiligheid
  • Sociale Zaken
  • Kunst en Cultuur
  • Discriminatie
  • Dierenwelzijn
Meer van Marc Hillebrink