Steun ons en help Nederland vooruit

Henk Wijkhuisen

Raadslid

57 jaar

Driehuis

In de afgelopen jaren heb ik als fractievoorzitter van de grootste politieke partij in Velsen mijn bijdrage geleverd aan een stabiel en daadkrachtig bestuur. Leidend in mijn handelen is betrouwbaarheid. Vertrouwen is de basis om samen te werken. En betrokkenheid bij de samenleving. Wat leeft er en hoe kunnen we de wereld in Velsen morgen weer iets beter maken dan vandaag. En dat kan alleen vanuit een bevlogen opstelling.

Als politicus heb ik een missie

Een samenleving waarin iedereen meedoen en niemand buiten de boot valt. Een samenleving waar we allemaal medeverantwoordelijk voor zijn en waar we met respect met elkaar omgaan. En met respect voor leefmilieu en natuur. Mijn hele leven heb ik mij ingezet voor een beter milieu en voor behoud en versterking van de natuur: onze duinen, de landgoederen en het groen in én tussen de kernen van Velsen.