Steun ons en help Nederland vooruit

Bas de Ruig

Raadslid

28 jaar

Driehuis

Velsen is een veelzijdige gemeente. Dat zorgt voor uitdagingen, maar biedt vooral ook kansen. Kansen voor jong en oud. Kansen die we samen kunnen pakken! Voor een duurzamer en nóg beter Velsen. Daar wil ik mij, samen met u, de komende vier jaar voor inzetten!

Verbinden bedrijfsleven en onderwijs

Door opleidingen en het lokale bedrijfsleven aan elkaar te verbinden kun je met lokale kennis tot duurzame innovaties komen. Goed voor onze bedrijven én onze jongeren!

Betaalbare woningen voor jongeren

Om de gemeente aantrekkelijk te maken voor jongeren uit Velsen en daarbuiten is het nodig dat er meer starterswoningen en betaalbare huurwoningen komen. Zeker gezien de alsmaar stijgende huizenprijzen in onze regio.

Aantrekkelijke en levendige omgeving

Goed wonen is groen wonen. Meer groen in de wijk draagt dan ook bij aan prettige leef-omgeving. Daarnaast zorgt meer ruimte voor inwonersinitiatieven voor een gezelliger en levendiger Velsen voor jong en oud!

Portefeuilles Bas de Ruig

  • Verkeer
  • Openbare ruimte
  • Onderwijs
  • Sport
  • Jeugd
  • Groen
Meer van Bas de Ruig