Steun ons en help Nederland vooruit

Arjen Uytendaal

Raadslid

63 jaar

Santpoort-Noord

Er komen veel uitdagingen op ons af; we willen het groen en onze mooie leefomgeving behouden maar we hebben ook nieuwe banen en huizen nodig en schone lucht. Hoe gaan we door de energietransitie heen en benutten we de kansen op de Noordzee?

Tijdens Corona hebben veel inwoners en ondernemers het moeilijk gehad. Maar ik heb ook gezien dat ondernemers creatieve ideeën verzonnen om toch omzet te kunnen draaien. Ik geloof in de creativiteit van onze inwoners en ondernemers en wil dit stimuleren. Na meer dan 40 jaar in het maritieme bedrijfsleven heb ik veel zin om aan deze uitdagingen te werken:

– Betere toegang tot onderwijs en aansluiting met het bedrijfsleven. Welke technische jongeren gaan straks al die zonnepanelen aansluiten en windmolens onderhouden?
– Het groen tussen de kernen behouden maar met oog voor de cultuurhistorische waarde van ons landschap.
– Initiatieven van het bedrijfsleven stimuleren. Laten we samen aan de slag gaan om Velsen, mooier, groener en nog ondernemender te maken.

Portefeuilles Arjen Uytendaal

  • Economische Zaken
  • Financiën
  • Havens en maritieme zaken
  • Toerisme
  • Recreatie
  • Citymarketing
Meer van Arjen Uytendaal