Steun ons en help Nederland vooruit

Goede zorg

Goede en toegankelijke zorg

Onder D66Velsen wethouder Annette Baerveldt is de decentralisatie van de zorg in Velsen goed geland. Het is nu zaak de zorg goed te houden en waar nodig te verbeteren. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom investeert D66Velsen in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. We willen inwoners en professionals actief betrekken bij de verdere verbetering van de zorg. De afgelopen jaren hebben we werk gemaakt van goede toegankelijkheid van de gemeente voor mensen met een fysieke beperking, maar we zijn er nog niet. D66Velsen blijft daarom inzetten op een toegankelijke inrichting van onze gemeente. Want iedereen moet mee kunnen doen! We willen ook meer aandacht voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligers krijgen daarom voortaan als het aan ons ligt een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Dit betekent voor Velsen onder andere concreet:

• De scheiding 18+ en 18- wegwerken
• Preventie in de zorg realiseren
• Extra aandacht voor kinderen in armoede
• Werken aan toegankelijkheid voor mensen met fysieke beperking
• Geld om de samenhang in buurten te versterken
• Levensloopbestendig bouwen
• Gratis VOG voor vrijwilligers
• Benaderen van mensen met problematische schulden
• Benaderen van mensen die (dreigen te) vereenzamen
• Velsen is dementievriendelijk
• Dierenwelzijnsbeleid doorzetten

Bekijk ons complete programma