Steun ons en help Nederland vooruit

Goed wonen

Goed wonen in een groene gemeente

Goed wonen is groen wonen. Velsen is een prachtige groene gemeente en dat wil D66Velsen zo houden. Wij willen daarom niet bouwen in het groen tussen onze kernen of in het duingebied. Er zijn nog voldoende locaties binnen de kernen waar gebouwd kan worden. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de karakteristieke eigenschappen van iedere kern. D66Velsen zet in op meer starterswoningen voor jongeren en huurwoningen in het middensegment om zo de doorstroom vanuit sociale huurwoningen te bevorderen. We willen ook meer groen in de wijk en vol inzetten op duurzaam en circulair bouwen. Om niet alleen duurzaam te wonen, maar ook duurzaam te leven, zet D66Velsen in op meer ruimte voor de fiets en nóg beter openbaar vervoer. D66Velsen streeft ernaar dat Velsen in 2025 een energieneutrale gemeente is.

Bekijk ons complete programma