Steun ons en help Nederland vooruit

Goed onderwijs

Goed onderwijs, gelijke kansen

Iedereen is gelijk, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66Velsen is daarom voor een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, zodat iedereen zijn of haar talenten kan ontdekken en ontplooien. D66Velsen hecht waarde aan sport en cultuur als verbindende factor in de samenleving. Daarom willen wij ruim baan voor de doorontwikkeling voor het natuureducatiecentrum BRAK, sport die toegankelijk is voor alle kinderen en initiatieven omarmen die sport en bewegen bevorderen.

Dit betekent voor Velsen onder andere concreet:

• Goede huisvesting van onze schoolkinderen
• Doorlopende leerlijnen
• Goede verbindingen tussen onderwijs en zorg
• Brede scholen en integrale kindcentra stimuleren
• Trots uitdragen op ons technisch en maritiem onderwijs
• Aanpak laaggeletterden
• Streven naar 100% dekking voor de doelgroep Vroeg en Voorschoolse educatie

Bekijk ons complete programma