Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019
D66Velsen stelt raadsvragen over mogelijk langere sluiting sluisroute

D66Velsen stelt raadsvragen over mogelijk langere sluiting sluisroute

Naar aanleiding van berichtgeving in de IJmuider Courant van 30 januari, waarin de Fietsersbond Velsen haar zorgen uitspreekt over een mogelijk langere sluiting van de sluisroute, heeft D66Velsen raadsvragen gesteld aan het college. De sluisroute is een belangrijke verbinding over het Noordzeekanaal, maar is vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 januari 2019 zondag 30 december 2018
Amendementen op APV helaas verworpen

Amendementen op APV helaas verworpen

De laatste vergadering van de raad op donderdag 20 december lag de nieuwe APV ter besluitvorming voor. Deze Algemene Plaatselijke Verordening regelt op lokaal niveau zaken op het gebied van milieu, gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving die niet landelijk geregeld zijn in wetgeving. De APV was behoorlijk opgeschoond en ontdaan van allerlei onnodige wetgeving.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 december 2018 vrijdag 14 december 2018
Het collegeprogramma: veel ideeën, maar weinig uitwerking

Het collegeprogramma: veel ideeën, maar weinig uitwerking

Op 6 december heeft de raad gesproken over het collegeprogramma van Velsen Lokaal, VVD, GroenLinks, PvdA en LGV. Aangezien onze raad een raadsakkoord heeft afgesloten, dient het collegeprogramma aan te geven hoe het collegeprogramma de ambities van de raad wil bereiken. De vraag in deze sessie was daarmee voornamelijk of het collegeprogramma in voldoende mate…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 december 2018
Kustdorp IJmuiden aan Zee: unieke kansen op gebied van duurzaamheid!

Kustdorp IJmuiden aan Zee: unieke kansen op gebied van duurzaamheid!

De raad werd 15 november bijgepraat over de stand van zaken van het bouwplan op het strand: het nieuwe kustdorp IJmuiden aan Zee. Een ongelooflijk mooi en uitdagend project waar heel veel partijen bij betrokken zijn. Het project belooft een internationale showcase te worden waar veel aandacht wordt besteed aan klimaatadaptief bouwen en een toonbeeld…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 november 2018
D66Velsen over subsidies: ga uit van vertrouwen, maar wees scherp op controle

D66Velsen over subsidies: ga uit van vertrouwen, maar wees scherp op controle

Donderdagavond 15 november vonden twee sessievergaderingen plaats die betrekking hadden op het Velsense subsidiebeleid. Aanleiding waren de problemen bij een aantal grote gesubsidieerde instellingen in Velsen in de afgelopen jaren, zoals de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum. Enerzijds waren de vergaderingen op de 15e bedoeld om lering te trekken, maar ook om gezamenlijk als raad te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 november 2018
Prestatieafspraken woningmarkt: D66Velsen wil meer aandacht voor woonwensen jongeren

Prestatieafspraken woningmarkt: D66Velsen wil meer aandacht voor woonwensen jongeren

Op donderdag 15 november vond er een consulterende sessie plaats over de Prestatieafspraken Velsen 2017-2021. Prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, de verschillende huurdersraden en de woningcorporaties die voorzien in sociale woninghuur. Er zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen met betrekking tot de woningmarkt. Onder andere over de samenwerking, de goedkope huurvoorraad,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 november 2018
De begroting 2019: D66Velsen gaat voor duurzaam, inclusief en solide

De begroting 2019: D66Velsen gaat voor duurzaam, inclusief en solide

Op donderdagavond 8 november vergaderde de raad over de begroting voor 2019. Voor D66Velsen stonden daarbij drie zaken centraal: een duurzame gemeente met oog voor de toekomst, een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en een solide financieel beleid. D66Velsen ziet veel positieve punten in de begroting, maar er waren ook zaken die beter…

Bekijk nieuwsbericht
De nieuwe APV: Oog voor overlast

De nieuwe APV: Oog voor overlast

In de sessie van 15 november is de nieuwe APV besproken. In deze Algemene Plaatselijke Verordening staat de gemeentelijke regelgeving beschreven. De APV van Velsen was aan een grondige vernieuwing toe. De enorme hoeveelheid stukken en veranderingen waren voor D66Velsen aanleiding te pleiten voor een regelmatige herziening van de APV en niet weer alles op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 november 2018