Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020
Actualisatie dierenwelzijnsbeleid planperiode 2021 -2024

Actualisatie dierenwelzijnsbeleid planperiode 2021 -2024

Gedurende de afgelopen planperiode is de huidige nota dierenwelzijnsbeleid 2017 - 2020 tussentijds niet geëvalueerd. D66Velsen wilt eerst deze evaluatie ontvangen, voordat de nota  dierenwelzijnsbeleid voor de periode 2021 tot 2024 aan de Raad wordt aangeboden. Hiervoor is op 17 december gezamenlijk met GroenLinks een motie ingediend.  Helaas was voor deze motie, ondanks steun vanuit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 december 2020
D66Velsen tegen bouwen in Beeckesteijn, Velserbeek en Natura 2000-gebied

D66Velsen tegen bouwen in Beeckesteijn, Velserbeek en Natura 2000-gebied

Donderdag 10 december stond de Omgevingsvisie op het programma in een consulterende sessie. Een belangrijk onderwerp, waarbij de integrale visie van de gemeente tot 2040 wordt vormgegeven. Een deel hiervan is locaties voor woningbouw na 2030. Hiervoor heeft het college een onderzoeksbureau (SITE) opdracht gegeven om hier een eerste aanzet toe te doen. In deze…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 8 december 2020
D66Velsen kiest voor een inclusieve, toegankelijke en gezonde gemeente

D66Velsen kiest voor een inclusieve, toegankelijke en gezonde gemeente

Tijdens een raadssessie op 3 december stond de omgevingsvisie gezonde gemeente centraal. De belangrijkste doelen die in de omgevingswet staan, zijn het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor inwoners en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter…

Bekijk nieuwsbericht
Groene schoolpleinen en veilige schoolzones: D66Velsen omarmt ideeën van scholieren

Groene schoolpleinen en veilige schoolzones: D66Velsen omarmt ideeën van scholieren

De jeugd heeft de toekomst. Dat bleek wel tijdens de raadsvergadering van 26 november waarin twee verschillende ideeën van basisschoolleerlingen uit Velsen breed door de raad werden omarmt. Allereerst spraken aan het begin van de vergadering drie leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool Het Anker uit Velserbroek in. Zij hadden…

Bekijk nieuwsbericht
Steun D66Velsen voor wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Velsen (APV) 2019

Steun D66Velsen voor wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Velsen (APV) 2019

Op 26 november heeft de Raad ingestemd met de wijziging ‘Algemene Plaatselijke Verordening  Velsen 2019’ (hierna APV).  In de APV is gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid opgenomen.  De eerste evaluatie van de gewijzigde APV heeft dit jaar plaatsgevonden, en leverde een aantal technische en redactionele wijzigingen. Daarnaast zijn in…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 december 2020
Raad wil mogelijkheid voor ‘Drive-in’ stembureaus helaas niet onderzoeken

Raad wil mogelijkheid voor ‘Drive-in’ stembureaus helaas niet onderzoeken

Tijdens de raadsvergadering van 26 november diende D66Velsen een motie in om voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 de mogelijkheden van zogenoemde ‘Drive-In’ stembureaus te onderzoeken. Dit zijn stembureaus waar kiezers veilig en geheel ‘Coronaproof’ vanuit de auto hun stem uit kunnen brengen. Eerder werd er al met deze vorm van stemmen geëxperimenteerd in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2020
Kandidaatstelling oud-D66Velsen raadslid Teresa da Silva Marcos voor de Tweede Kamerverkiezingen

Kandidaatstelling oud-D66Velsen raadslid Teresa da Silva Marcos voor de Tweede Kamerverkiezingen

Naast Hülya Kat heeft ook oud-D66Velsen raadslid Teresa da Silva Marcos zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Onderstaand kunt u haar motivatie daartoe lezen: ''Beste leden van D66 IJmond Politiek is sinds mijn jonge jaren een belangrijk factor in mijn leven. Als kind maakte ik…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 november 2020
Gezond, duurzaam en toekomstbestendig: D66Velsen stemt in met nieuw Onderwijs Huisvestingplan

Gezond, duurzaam en toekomstbestendig: D66Velsen stemt in met nieuw Onderwijs Huisvestingplan

Tijdens de raadsvergadering van 26 november heeft D66Velsen met genoegen ingestemd met het nieuwe Integraal Onderwijs Huisvestingplan. In dit beleidsstuk staat opgenomen hoe de gemeente de komende jaren omgaat met onderwijsvastgoed en welke eisen er worden gesteld aan renovatie of nieuwbouw. Voor D66Velsen was het belangrijk dat een gezond binnenklimaat en een verduurzaming van het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 november 2020 zondag 22 november 2020
Geen verklaringen van afwijzing seksuele diversiteit op Velsense scholen

Geen verklaringen van afwijzing seksuele diversiteit op Velsense scholen

In de Tweede Kamer kwam half november aan de orde dat er in Nederland scholen zijn die ouders van kinderen vragen om te verklaren dat zij homoseksualiteit afwijzen. Zo’n verklaring is bovendien voorwaardelijk voor hun inschrijving. Onderwijsminister Slob (ChristenUnie) verdedigde deze handelswijze van de (reformatorische) scholen. D66Velsen is van mening dat de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 21 november 2020 vrijdag 20 november 2020
Unanieme steun voor motie om huishoudelijke ondersteuning onder te brengen bij de bijzondere bijstand

Unanieme steun voor motie om huishoudelijke ondersteuning onder te brengen bij de bijzondere bijstand

Tijdens de begrotingsraad op 5 november heeft  D66Velsen  het college opgedragen om samen met andere gemeenten en VNG te onderzoeken om de groei van de inzet huishoudelijke ondersteuning in te dammen. Dit door huishoudelijke ondersteuning bij bijzondere bijstand onder te brengen. De invoering van het abonnementstarief, per 1 januari 2019, leidt aantoonbaar…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 november 2020 donderdag 12 november 2020