Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 maart 2021
Corona, perspectief op herstel

Corona, perspectief op herstel

Afgelopen donderdag 18 maart heeft de raad een sessievergadering gevoerd over het (herstel)perspectief ná Corona. Welke uitdagingen gaan we daarbij tegenkomen, of zien we zelfs nu al? Corona heeft verschillende pijnpunten duidelijker gemaakt: Door verlies van werk, faillissementen, wegvallen van sociale contacten, verlies van familieleden door Corona, of tijdens de lockdown en de lockdown op…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 maart 2021 vrijdag 26 februari 2021
D66Velsen ontevreden over beantwoording raadsvragen ‘kostendelersnorm’

D66Velsen ontevreden over beantwoording raadsvragen ‘kostendelersnorm’

Naar aanleiding van het VARA/BNN programma Kassa, waar de gevolgen van de kostendelersnorm voor ouders met een bijstandsuitkering onder de aandacht worden gebracht, heeft de fractie van D66Velsen raadsvragen gesteld. De kostendelersnorm betekent dat bij de bijstandsgerechtigde de bijstandsuitkering wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen (ouder dan 21 jaar) in huis wonen, hoe lager de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 februari 2021
D66Velsen reikt jaarlijkse Valentijnstaart uit aan Seafood Parlevliet

D66Velsen reikt jaarlijkse Valentijnstaart uit aan Seafood Parlevliet

Voor de 10e keer heeft D66Velsen de jaarlijkse Valentijnstaart uitgereikt. D66Velsen reikt deze taart uit aan een persoon of organisatie die een bijzondere bijdrage levert aan een mooier Velsen. Dit jaar ging de taart naar Seafood Parlevliet. SeafoodParlevliet geeft al zo’n 15 jaar diepgevroren gebakken vis aan voedselbank Velsen en soms zelfs ook aan andere voedselbanken uit de regio. Dit gebeurt vooral als er onvoldoende producten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 8 februari 2021
Velsen past de informatieplicht vanuit de bijstand op maat toe

Velsen past de informatieplicht vanuit de bijstand op maat toe

D66Velsen heeft naar aanleiding van een uitspraak over een bijstandsgerechtigde, afkomstig uit de gemeente Wijde Meren, die een boete ontving voor het ontvangen van boodschappen, raadsvragen gesteld. Met het stellen van de vragen wil D66Velsen inzicht krijgen op de uitvoering van de informatieplicht en terugvorderen van uitkeringen door de gemeente Velsen.  De informatieplicht houdt in,…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 februari 2021 vrijdag 22 januari 2021 woensdag 20 januari 2021 maandag 21 december 2020
Actualisatie dierenwelzijnsbeleid planperiode 2021 -2024

Actualisatie dierenwelzijnsbeleid planperiode 2021 -2024

Gedurende de afgelopen planperiode is de huidige nota dierenwelzijnsbeleid 2017 - 2020 tussentijds niet geëvalueerd. D66Velsen wilt eerst deze evaluatie ontvangen, voordat de nota  dierenwelzijnsbeleid voor de periode 2021 tot 2024 aan de Raad wordt aangeboden. Hiervoor is op 17 december gezamenlijk met GroenLinks een motie ingediend.  Helaas was voor deze motie, ondanks steun vanuit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 december 2020
D66Velsen tegen bouwen in Beeckesteijn, Velserbeek en Natura 2000-gebied

D66Velsen tegen bouwen in Beeckesteijn, Velserbeek en Natura 2000-gebied

Donderdag 10 december stond de Omgevingsvisie op het programma in een consulterende sessie. Een belangrijk onderwerp, waarbij de integrale visie van de gemeente tot 2040 wordt vormgegeven. Een deel hiervan is locaties voor woningbouw na 2030. Hiervoor heeft het college een onderzoeksbureau (SITE) opdracht gegeven om hier een eerste aanzet toe te doen. In deze…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 8 december 2020
D66Velsen kiest voor een inclusieve, toegankelijke en gezonde gemeente

D66Velsen kiest voor een inclusieve, toegankelijke en gezonde gemeente

Tijdens een raadssessie op 3 december stond de omgevingsvisie gezonde gemeente centraal. De belangrijkste doelen die in de omgevingswet staan, zijn het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor inwoners en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter…

Bekijk nieuwsbericht
Groene schoolpleinen en veilige schoolzones: D66Velsen omarmt ideeën van scholieren

Groene schoolpleinen en veilige schoolzones: D66Velsen omarmt ideeën van scholieren

De jeugd heeft de toekomst. Dat bleek wel tijdens de raadsvergadering van 26 november waarin twee verschillende ideeën van basisschoolleerlingen uit Velsen breed door de raad werden omarmt. Allereerst spraken aan het begin van de vergadering drie leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool Het Anker uit Velserbroek in. Zij hadden…

Bekijk nieuwsbericht
Steun D66Velsen voor wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Velsen (APV) 2019

Steun D66Velsen voor wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Velsen (APV) 2019

Op 26 november heeft de Raad ingestemd met de wijziging ‘Algemene Plaatselijke Verordening  Velsen 2019’ (hierna APV).  In de APV is gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid opgenomen.  De eerste evaluatie van de gewijzigde APV heeft dit jaar plaatsgevonden, en leverde een aantal technische en redactionele wijzigingen. Daarnaast zijn in…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 december 2020
Raad wil mogelijkheid voor ‘Drive-in’ stembureaus helaas niet onderzoeken

Raad wil mogelijkheid voor ‘Drive-in’ stembureaus helaas niet onderzoeken

Tijdens de raadsvergadering van 26 november diende D66Velsen een motie in om voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 de mogelijkheden van zogenoemde ‘Drive-In’ stembureaus te onderzoeken. Dit zijn stembureaus waar kiezers veilig en geheel ‘Coronaproof’ vanuit de auto hun stem uit kunnen brengen. Eerder werd er al met deze vorm van stemmen geëxperimenteerd in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2020
Kandidaatstelling oud-D66Velsen raadslid Teresa da Silva Marcos voor de Tweede Kamerverkiezingen

Kandidaatstelling oud-D66Velsen raadslid Teresa da Silva Marcos voor de Tweede Kamerverkiezingen

Naast Hülya Kat heeft ook oud-D66Velsen raadslid Teresa da Silva Marcos zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Onderstaand kunt u haar motivatie daartoe lezen: ''Beste leden van D66 IJmond Politiek is sinds mijn jonge jaren een belangrijk factor in mijn leven. Als kind maakte ik…

Bekijk nieuwsbericht