Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juni 2011

Reactie College B&W op vragen over ‘Tijdelijk huisverbod’

De Hulpofficier van Justitie is belast met uitvoerende taken in gevallen van (dreigend) huiselijk geweld. Hij/zij beoordeelt de situatie ter plekke en vult zo nodig een formulier in waaruit een advies voor de burgemeester volgt. De burgemeester is het bevoegd gezag dat n.a.v. het advies uit het formulier van de Hulpofficier van Justitie, het besluit…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 juni 2011

Sluiting UWV WERKbedrijf Beverwijk

Vragen aan het college Door Hulya Kat, Democraten 66 Velsen   Uit een persbericht van het UWV van 26 mei jl. blijkt dat het UWV WERKbedrijf tot eind 2014 zal concentreren op dertig Werkpleinen en aanwezig blijft op één Werkplein per arbeidsmarktregio. Het Werkbedrijf in Beverwijk is één van de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 mei 2011

Vragen D66Velsen over tijdelijk huisverbod

De fractie van D66Velsen heeft uit diverse bronnen vernomen dat het inzetten van het preventief huisverbod niet opgelegd kan worden vanwege ondercapaciteit bij de Hoofd Officier van Justitie. Dit ondanks de goede inzet van politie Kennemerland bij de signalering ervan en de optredens die hierop volgen. Uit de cijfers blijkt dat in de regio Kennemerland…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 mei 2011

D66 in de IJmond

Zaterdag 21 mei zaten we als fracties en besturen van de D66 afdelingen Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen bij elkaar om eens van gedachte te wisselen over de Democratie in de woongemeenschappen aan en rond de monding van het IJ.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Een jaar na de installatie van alle…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 21 april 2011

Nota Recreatie en Toerisme

D66Velsen is erg blij met een eigen agenda voor Recreatie en Toerisme. Sinds 1995 is R&T een economisch speerpunt, maar nu heeft dit college het belang ervan onderstreept door een aparte agenda te creëren. Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren al een paar stappen gezet, en D66Velsen wil zeker de website www.toerismevelsen.nl niet ongenoemd laten.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 april 2011 zaterdag 26 maart 2011

motie Balkenendenorm op initiatief van D66Velsen

De tekst van de motie luidt:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De raad van Velsen in vergadering bijeen, verzoekt het college in alle vanaf heden aan de raad voor te leggen subsidieverordeningen op te nemen dat organisaties en rechtspersonen die volledig of in aanzienlijke mate…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 maart 2011

Behoud fietspad strandslag Kattendel

Betreft: Het opheffen van het stuk fietspad in de duinen waardoor strandslag Kattendel veel moeilijker bereikbaar wordt vanuit Velsen.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Vraag 1 Bent u op de hoogte van de plannen van PWN om in de duinen van Bloemendaal o.a. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />200…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 februari 2011

2 maart Provinciale Statenverkiezingen: 'Stemt u ook?'

Op woensdag 2 maart 2011 worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Door op 2 maart te gaan stemmen bepaalt u de vertegenwoordigers van het provinciebestuur. Maar dat is niet het enige… Deze verkiezingen hebben ook nationale gevolgen. Eerste Kamerleden, ook wel senatoren genoemd, worden namelijk niet rechtstreeks gekozen, maar door getrapte verkiezingen. De inwoners van de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 februari 2011

Velsenaar betaalt teveel voor parkeren

Na een informele sessie over de kadernota parkeerbeleidsplan heeft de portefeuillehouder R. Vennik D66Velsen toegezegd om in de toekomst Real Time Parkeren in de gemeente Velsen mogelijk te maken. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om alleen te betalen voor de werkelijk gebruikte parkeertijd. Hier pleit D66Velsen al sinds 2007 voor. Wel heeft de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 februari 2011

Motie Openbaar Data-Transparant Bestuur aangenomen

Op donderdag 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen raadsbreed onze motie over open data en transparant bestuur aangenomen.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Open data staat voor overheidsinformatie waarover burgers en bedrijven vrijelijk kunnen beschikken om daarmee meerwaarde te creëren die niet onder overheidsverantwoordelijkheid valt. D66Velsen wil dat de gemeente…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 februari 2011

Gladheidbestrijding in Velsen

Ofschoon de ergste overlast van de winter achter de rug is, toch nog maar weer een berichtje over gladheidbestrijding. De winter is tenslotte nog lang niet achter de rug. Vanaf december vorig jaar tot begin januari zal menig inwoner zich hebben afgevraagd of er nog zoiets bestaat als bestrijding van de gladheid. Evenals vorige…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 28 januari 2011

Vijf redenen om te stemmen

D66 zet economie en hervormingen centraalD66 kiest voor vernieuwing omdat het nodig is. Nederland is een mooi en welvarend land. Maar ook een land dat te lang heeft stilgestaan, terwijl de wereld veranderde. Een land dat belangrijke beslissingen te lang voor zich uitgeschoven heeft. D66 heeft een ambitieuze vernieuwingsagenda om Nederland baanbreker te maken van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 januari 2011
Maak kennis met D66!

Maak kennis met D66!

D66 organiseert regelmatig een nieuweledenbijeenkomst. Op deze bijeenkomsten zijn  zowel nieuwe leden, als “toekomstige” nieuwe leden en andere geïnteresseerden van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers kennis maken met de partij en verschillende D66-politici en bestuurders.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Zo zijn op de komende nieuweledenbijeenkomst Tweede Kamerlid Kees…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 januari 2011

HOV(2)

In de IJmuider Courant van 14 december 2010 stond een lange brief van <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Kees Demmers, voorzitter stichting WIJS (Werkgroep IJmuider Spoorlijn). Hij is een groot voorstander van treinen, maar laat hier in de krant weten tegen Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Velsen te zijn.<?xml:namespace prefix = o ns =…

Bekijk nieuwsbericht