Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 januari 2012 zondag 8 januari 2012
D66 Velsen Nieuwjaarsbijeenkomst

D66 Velsen Nieuwjaarsbijeenkomst

Aanstaande dinsdag 10 januari 2012 vindt in Oma’s kamer de nieuwjaarsbijeenkomst van D66Velsen plaats. Benieuwd naar de mensen  achter D66Velsen, raadsleden en wethouder Annette Baerveldt ontmoeten? Je bent van harte uitgenodigd om te proosten op het nieuwe jaar!Adres:  Oma’s kamer, Driehuizerkerkweg 71, 1985 HA in Driehuis.Tijd: 19.30 – 22.00 uur…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 december 2011

Raadsvragen Tijdelijk Huisverbod: '30 HovJ's'

Het College van B&W heeft antwoord gegeven op de eerder gestelde raadsvraag 4 over het Tijdelijk Huisverbod. Zoals bekend heeft de Regiopolitie Kennemerland momenteel ruim 100 Hulpofficieren van Justitie (HovJ) en hiervan hebben 18 HovJ’s het Tijdelijk Huisverbod als extra pikettaak, naast hun reguliere werkzaamheden. Volgens het College van B&W is uit…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 4 december 2011

Motie: Stad van de Wind-Walstroom

De volgende motie ingediend door D66Velsen, Groen Links, Fractie Mark Hillebrink en Velsen lokaal is ingediend op de raadsvergadering van 1 december 2011 en is met algemene stemmen aangenomen. Deze motie heeft betrekking op “Velsen, stad van de wind” De raad van de gemeente Velsen constateert dat:…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 november 2011

Raadsvragen Tijdelijk Huisverbod 2

De fractie van D66Velsen heeft uit diverse bronnen vernomen dat het aantal opgeleide Hulpofficieren van Justitie van de politie Kennemerland van 18 naar 12 personen is verminderd. Begin juni hebben wij van het College van B&W vernomen, na raadsvragen van deze fractie, dat eerder de onderbezetting bij de politie Kennemerland aanleiding is geweest het aantal…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 november 2011 dinsdag 25 oktober 2011

Neem maatregelen tegen Japanse plant in Velserbroek

D66V-raadslid Els Zorgdrager vraagt burgemeester en wethouders om maatregelen te nemen tegen dit groene gevaar.Wij vinden dat de gemeente Velsen de provincie Noord-Holland te hulp roept bij het vinden van bestrijdingsmogelijkheden voor de Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica). De provincie zou een meldplicht moeten instellen voor gemeenten, natuurbeheerders, waterschappen en dergelijke. Als de plant ergens opduikt,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 oktober 2011

Vragen aan college over Japanse Duizendknoop

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De volgende vragen stelt Democraten 66 Velsen aan het college:   Is het college ervan op de hoogte dat de Japanse Duizendknoop voorkomt in Velserbroek en daar al behoorlijk begint te woekeren   Gaat het college actie ondernemen voordat de planten…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Velsen wil 5% regeling invoeren

Tijdens de begrotingsbehandeling dient D66Velsen een amendement in op programma 2 “Werk en Inkomen” voor het invoeren van een “5% regeling” ook wel Social return regeling genoemd. Deze 5% regeling houdt in: Velsen verplicht bedrijven die een grote opdracht van de gemeente uitvoeren om vijf procent van de totale aanneemsom te besteden aan loon van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 oktober 2011

Vragen aan college i.v.m. beveiligen beelden

Aanleiding: Persbericht IJmuider Courant 6 oktober jl. ‘Zenders in vier beelden’ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  De volgende vragen stelt Democraten 66 Velsen aan het college: 1.         D66 Velsen heeft in januari jl een initiatiefvoorstel ingediend om de bronzen beelden in de gemeente…

Bekijk nieuwsbericht

Reactie College B&W op raadsvragen over 'DigiNotar'

Het College van B&W heeft antwoord gegeven op de eerder gestelde vragen over de Diginotar-certificaten van de websites van de gemeente Velsen. De websites zelf zijn niet onbetrouwbaar maar de certificaten waarmee de gebruiker de herkomst van de website kan verifiëren wel. Het gaat dan om de certificaten voor de volgende…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 1 oktober 2011

Groen licht Fort Benoorden

Groen licht vakantiepark bij   Fort benoorden Spaarndam   onder voorwaarden <?XML:NAMESPACE PREFIX = O />  Gepubliceerd op 30 september 11, 11:05 Laatst bijgewerkt op 30 september 11, 12:53 VELSERBROEK - Het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude heeft vrijdagochtend ingestemd met de bouw van een vakantiepark bij…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 september 2011

Een samenleving voor iedereen

De Standaardregels beschrijven alle levensterreinen van burgers, toegankelijkheid, onderwijs, werkgelegenheid, inkomen en sociale zekerheid, gezinsleven en persoonlijke levenssfeer, sport, recreatie. Zij zijn een raamwerk.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 september 2011

Diginotar en Velsen

Uit een persbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september jl. blijkt dat eigen merk certificaten van het certificaatbedrijf Diginotar uit Beverwijk niet meer als veilig geaccepteerd worden maar ook dat het niet uitgesloten kan worden dat ook de PKI Overheid certificaten van DigiNotar gecompromitteerd zijn. Dit betekent dat sommige overheidswebsites…

Bekijk nieuwsbericht