Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 februari 2011

Motie Openbaar Data-Transparant Bestuur aangenomen

Op donderdag 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen raadsbreed onze motie over open data en transparant bestuur aangenomen.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Open data staat voor overheidsinformatie waarover burgers en bedrijven vrijelijk kunnen beschikken om daarmee meerwaarde te creëren die niet onder overheidsverantwoordelijkheid valt. D66Velsen wil dat de gemeente…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 februari 2011

Gladheidbestrijding in Velsen

Ofschoon de ergste overlast van de winter achter de rug is, toch nog maar weer een berichtje over gladheidbestrijding. De winter is tenslotte nog lang niet achter de rug. Vanaf december vorig jaar tot begin januari zal menig inwoner zich hebben afgevraagd of er nog zoiets bestaat als bestrijding van de gladheid. Evenals vorige…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 28 januari 2011

Vijf redenen om te stemmen

D66 zet economie en hervormingen centraalD66 kiest voor vernieuwing omdat het nodig is. Nederland is een mooi en welvarend land. Maar ook een land dat te lang heeft stilgestaan, terwijl de wereld veranderde. Een land dat belangrijke beslissingen te lang voor zich uitgeschoven heeft. D66 heeft een ambitieuze vernieuwingsagenda om Nederland baanbreker te maken van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 januari 2011
Maak kennis met D66!

Maak kennis met D66!

D66 organiseert regelmatig een nieuweledenbijeenkomst. Op deze bijeenkomsten zijn  zowel nieuwe leden, als “toekomstige” nieuwe leden en andere geïnteresseerden van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers kennis maken met de partij en verschillende D66-politici en bestuurders.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Zo zijn op de komende nieuweledenbijeenkomst Tweede Kamerlid Kees…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 januari 2011

HOV(2)

In de IJmuider Courant van 14 december 2010 stond een lange brief van <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Kees Demmers, voorzitter stichting WIJS (Werkgroep IJmuider Spoorlijn). Hij is een groot voorstander van treinen, maar laat hier in de krant weten tegen Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Velsen te zijn.<?xml:namespace prefix = o ns =…

Bekijk nieuwsbericht

HOV

In het Dorpscafé van Driehuis van 24 november werd de start gegeven tot een actie tegen de HOV, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Een merkwaardige actie, omdat enerzijds veel van de aanwezige groeperingen destijds uitgebreid betrokken zijn geweest bij de besluitvorming. Anderzijds ook merkwaardig omdat de besluitvorming ver achter ons ligt en het eerste deelproject inmiddels…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 december 2010

Behoud van kunstwerken in Velsen

In de afgelopen zes jaar zijn in Velsen drie bronzen beelden gestolen. Het laatste beeld, ‘Bokspringende Kinderen’, verdween een paar maanden geleden aan de Heerenduinweg in IJmuiden. In voorgaande jaren werden er twee bronzen beelden ontvreemd uit het plantsoen aan de Kromme Mijdrechtstraat in IJmuiden. Helaas is geen van de drie kunstwerken terug gevonden. Democraten…

Bekijk nieuwsbericht

Integratie stapje verder met tweede generatie

Recent is er het Jaarrapport Integratie 2010 verschenen van de CBS met belangrijke statistische feiten en ontwikkelingen over de integratie van niet-westerse allochtonen in Nederland. Meer dan de helft van de niet-westerse allochtonen bestaat uit de herkomstgroepen Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en is in Nederland geboren. De tweede generatie niet-westerse allochtonen groeit harder dan…

Bekijk nieuwsbericht

Veiligheidsregio Kennemerland

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Velsen het raadsvoorstel over de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) aangenomen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een extra bijdrage in 2010 en 2011 en heeft zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de voorgelegde concept begroting 2011. VRK<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De VRK is…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 december 2010

Bed en Breakfast vervolg

Afgelopen donderdag heeft de raad van Velsen een aanpassing in het B&B beleid vastgesteld. Mocht er voorheen 2 kamers/4 personen verblijven in een B&B, vanaf heden mogen er in de B&B-voorzieningen buiten de bebouwde kom 4 kamers/8 personen overnachten. D 66 Velsen heeft vóór gestemd. Wij vinden de kleinschaligheid belangrijk, toeristen krijgen dan namelijk veel…

Bekijk nieuwsbericht

Evaluatie WMO 2009

Democraten 66 Velsen heeft de wethouder en ambtenaren gecomplimenteerd met het evaluatieverslag 2009. De evaluatie laat geen grote verschillen zien ten aanzien van de landelijke cijfers. Gemiddeld waarderen de gebruikers van de WMO de voorzieningen met een 7.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Democraten 66 Velsen heeft nog wel een aantal…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 7 november 2010

Bijdrage D66Velsen begroting

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />De onderstaand tekst is een weergave van wat de fractievoorzitter van D66Velsen, Henk Wijkhuisen, heeft willen uitspreken op de begrotingsraad van 4 november 2010. Omdat er maar 5 minuten spreektijd voorhanden was, zijn er enkele delen niet uitgesproken…, maar hierbij! De behandeling van de begroting is voor D66Velsen altijd…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 juni 2010

Bed & breakfast

Er zijn in Velsen verschillende mogelijkheden om te overnachten. Naast alle hotels vind je hier ook de Bed & Breakfast. Bed & Breakfast in Velsen scoort hoog bij de bezoekers en ook de omgeving wordt hoog gewaardeerd. Men komt o.a. om te fietsen, te wandelen, het strand te bezoeken in de directe omgeving. De natuur,…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 juni 2010

Uitslag verkiezingen

“De verkiezingen zitten er op. De uitslag is –op een haar na- bekend. D66 is van 3 zetels naar 10 gegroeid. Ook in Velsen is er meer dan de vorige keer op D66 gestemd; een stijging van 5%!! Hiervoor onze hartelijke dank! Wij zullen u, ook op deze site, op de hoogte houden van het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 mei 2010

Politieke schilderskunst

Geslaagde ochtend schilderen in de zon De aanwezige politieke partijen van Velsen zien terug op een geslaagde ochtend op het plein van het Solidariteitsgebouw. Op uitnodiging van Stichting Velsen voor de Derde Wereld schilderden de aanwezigen de eigen visie op het begrip “Solidariteit”. CDA, D66Velsen, GroenLinks en PvdA lieten ieder een eigen vertaling zien…

Bekijk nieuwsbericht