Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 december 2018
Kustdorp IJmuiden aan Zee: unieke kansen op gebied van duurzaamheid!

Kustdorp IJmuiden aan Zee: unieke kansen op gebied van duurzaamheid!

De raad werd 15 november bijgepraat over de stand van zaken van het bouwplan op het strand: het nieuwe kustdorp IJmuiden aan Zee. Een ongelooflijk mooi en uitdagend project waar heel veel partijen bij betrokken zijn. Het project belooft een internationale showcase te worden waar veel aandacht wordt besteed aan klimaatadaptief bouwen en een toonbeeld…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 november 2018
D66Velsen over subsidies: ga uit van vertrouwen, maar wees scherp op controle

D66Velsen over subsidies: ga uit van vertrouwen, maar wees scherp op controle

Donderdagavond 15 november vonden twee sessievergaderingen plaats die betrekking hadden op het Velsense subsidiebeleid. Aanleiding waren de problemen bij een aantal grote gesubsidieerde instellingen in Velsen in de afgelopen jaren, zoals de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum. Enerzijds waren de vergaderingen op de 15e bedoeld om lering te trekken, maar ook om gezamenlijk als raad te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 november 2018
Prestatieafspraken woningmarkt: D66Velsen wil meer aandacht voor woonwensen jongeren

Prestatieafspraken woningmarkt: D66Velsen wil meer aandacht voor woonwensen jongeren

Op donderdag 15 november vond er een consulterende sessie plaats over de Prestatieafspraken Velsen 2017-2021. Prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, de verschillende huurdersraden en de woningcorporaties die voorzien in sociale woninghuur. Er zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen met betrekking tot de woningmarkt. Onder andere over de samenwerking, de goedkope huurvoorraad,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 november 2018
De begroting 2019: D66Velsen gaat voor duurzaam, inclusief en solide

De begroting 2019: D66Velsen gaat voor duurzaam, inclusief en solide

Op donderdagavond 8 november vergaderde de raad over de begroting voor 2019. Voor D66Velsen stonden daarbij drie zaken centraal: een duurzame gemeente met oog voor de toekomst, een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en een solide financieel beleid. D66Velsen ziet veel positieve punten in de begroting, maar er waren ook zaken die beter…

Bekijk nieuwsbericht
De nieuwe APV: Oog voor overlast

De nieuwe APV: Oog voor overlast

In de sessie van 15 november is de nieuwe APV besproken. In deze Algemene Plaatselijke Verordening staat de gemeentelijke regelgeving beschreven. De APV van Velsen was aan een grondige vernieuwing toe. De enorme hoeveelheid stukken en veranderingen waren voor D66Velsen aanleiding te pleiten voor een regelmatige herziening van de APV en niet weer alles op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 november 2018 vrijdag 28 september 2018
Beantwoording raadsvragen sluipverkeer HOV-busbaan

Beantwoording raadsvragen sluipverkeer HOV-busbaan

Afgelopen week zijn de vragen die D66Velsen stelde over sluipverkeer op de HOV-busbaan door het college beantwoord. Daaruit blijkt dat de signalen over sluipverkeer ook bij het college bekend zijn. Omdat er echter (nog) weinig concrete meldingen gedaan zijn bij de gemeente zelf, wordt er op dit moment niet zonder meer handhavingscapaciteit voor dit probleem vrijgemaakt.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 september 2018 woensdag 19 september 2018
Voorstel inzet fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur niet concreet genoeg

Voorstel inzet fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur niet concreet genoeg

Donderdag 13 september jl. werd tijdens een sessie de raad gevraagd een oordeel te vormen over het Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst goede, multifunctionele gebouwen zijn, moet er een flink aantal aanpassingen gedaan worden. Daarvoor is in de perspectiefnota 2017, 1 miljoen euro  gereserveerd onder de noemer ‘fonds…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 september 2018 woensdag 12 september 2018 vrijdag 20 juli 2018
Gemeente stopt met gebruik chemische bestrijdingsmiddelen na vragen D66Velsen

Gemeente stopt met gebruik chemische bestrijdingsmiddelen na vragen D66Velsen

Nadat D66Velsen vragen heeft gesteld over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen de Japanse Duizendknoop, is de gemeente gestopt met het gebruik. De gemeente geeft hierbij aan eerst een inventarisatie te willen maken waar de plant voorkomt en wil kijken naar alternatieve middelen. Hoewel D66Velsen blij is dat er nu wordt gestopt…

Bekijk nieuwsbericht