Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 februari 2018

Raadsvragen over openbaar (mindervaliden)toilet Lange Nieuwstraat

Op 5 september 2013 heeft de SP een motie ingediend waarin zij hebben gevraagd om een openbaar toilet aan de Lange Nieuwstraat. Wethouder Vennik heeft toen positief gereageerd en heeft toegezegd om met de kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat ook een openbaar toilet te creëren. Een onderzoek om te kijken waar dit toilet zou kunnen komen was toen al in gang gezet. Daarmee was de motie overbodig, reden voor D66Velsen, die overigens blij was met deze toezegging van de wethouder, om tegen de motie te stemmen.

Zowel in het collegebericht 156 van 2014 als ‘In de Lange Nieuwsbrief’ van november 2014 meldt het college het volgende: ”Na afweging van meerdere mogelijkheden is er gekozen voor een openbaar toilet in het voormalig V&D pand (Lange Nieuwstraat 733-753). In samenwerking met “ IJmond Werkt!” komt hier een mindervalidentoilet die voor iedereen goed te gebruiken is. Volgens planning is dit toilet in het tweede kwartaal van 2015 klaar.”

Exploitatie van het toilet is onderdeel van de exploitatie van het bovengenoemde pand zo konden wij ook lezen in het collegebericht. Inmiddels leven we in 2018, zijn we bezig met de afronding van de kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat en vraagt D66Velsen zich af wanneer het openbaar mindervaliden toilet in gebruik wordt genomen. Deze is namelijk nog altijd niet beschikbaar.

Daarom heeft Els Zorgdrager namens D66Velsen raadsvragen gesteld aan het college over wanneer het openbaar (mindervaliden)toilet geopend wordt voor het winkelend publiek. Daarnaast willen wij graag weten op welke wijze publicatie plaatsvindt voor mensen van buiten Velsen en of de gemeente gebruik gaat maken van bestaande apps, zoals bijvoorbeeld  ‘Hogenood’ of de site ‘waarkaniknaarhettoilet.nl’.

Bekijk hier de gestelde vragen

Els Zorgdrager