Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 februari 2018

Motie statiegeldalliantie D66Velsen aangenomen!

We kennen allemaal wel de beelden van drijvende plastic soep in de Oceanen. Maar ook dichter bij huis hebben we een probleem, al is dat van een andere omvang en orde. Zwerfafval bestaat namelijk voor 56% uit kleine petflesjes en blikjes. De grote petflessen brengen we wel terug naar de winkel, omdat er statiegeld op zit. Dus waarom geen statiegeld heffen op die blikjes en kleine petflesjes? De Duitsers en Scandinaviërs zijn ons al voorgegaan.

Regelmatig kom ik in Zweden. Ik heb er een huis. En in de schuur verzamel ik de statiegeldflessen waaronder ook de kleine flesjes. Het resultaat in Zweden is dat ik zelden zwerfafval tegenkom en al helemaal geen blikjes of petflesjes, want wie laat er nu geld liggen? Kortom, het werkt, dus waarom zou het niet in Nederland werken? Tijd dus voor actie. Landelijk is er een zogenaamde statiegeldalliantie, waarin belangenorganisaties en een groot aantal gemeenten zitting hebben. Doel is om gezamenlijk te bewerkstelligen dat het kabinet een besluit kan nemen om statiegeld in te voeren voor blik en kleine petflessen.

Fractievoorzitter Henk Wijkhuisen heeft in de raad van 25 januari dan ook namens D66Velsen het initiatief genomen om een motie in te dienen, die door veel partijen werd gesteund. Uiteindelijk stemden alleen de VVD en Forza IJmond tegen. De VVD had zelfs nog een heel betoog, maar ook zij moesten constateren dat hun visie meer principieel was dan gebaseerd op feiten en argumenten.

Hopelijk gaat het ook in Nederland lukken om statiegeld ingevoerd te krijgen. Velsen gaat in elk geval deel uit maken van de Statiegeldalliantie. Wie weet gaan we Nederland in het algemeen en met deze motie Velsen in het bijzonder weer een beetje schoner en duurzamer maken. Ook dat is D66!

Bekijk hier de motie

Henk Wijkhuisen