Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 september 2014

IJmondraad: Jeugdzorg

De inbreng van de D66fracties tijdens de IJmondcommissie van 23 september jl.

Kinderen en jongeren verdienen een eerlijke kans om zich te ontwikkelen. Preventie staat bij D66 dan ook hoog in het vaandel. Helaas kun je echter niet alle problemen voorkomen en dan is het belangrijk om als gemeente na 1 januari 2015 goede jeugdhulp te kunnen bieden. Daarom moeten we nu doorpakken, aangezien de jeugdzorg voor 1 november ingekocht moet worden. D66 is daarom blij met de verordening zoals deze hier nu ligt en heeft vertrouwen dat de IJmond in goede samenspraak met verantwoordelijke instanties en cliënten de jeugdzorg op 1 januari 2015 op orde heeft. D66 vindt het belangrijk dat hierbij een blijvende focus op preventie en vroege signalering is. Niet alleen omdat het voorkomen van problemen beter is dan genezen, maar ook omdat wij die verantwoordelijkheid hebben naar onze inwoners.

PGB
D66 is blij dat er gewerkt kan worden met PGB, zodat zij die dat willen en kunnen hun zorg in eigen hand kunnen nemen. De algemene jeugdzorg moet wel zo goed zijn dat de behoefte aan PGB afneemt, maar het recht op regie over je zorg is voor ons erg belangrijk.

Privacy
De gemeente bepaalt na een zorgindicatie zelf of deze zorg nodig is en geboden wordt. D66 vreest dat hierbij het medisch beroepsgeheim geschonden zal worden, omdat hele medische dossiers aangevraagd gaan worden. Wij zien liever dat voor een zorgindicatie slechts gedeeltelijke relevante informatie opgevraagd wordt. De psychologische gesteldheid van een patiënt is bijvoorbeeld niet relevant als iemand last heeft van zijn rug.

Laagdrempelig
Om goede jeugdzorg te kunnen bieden, is het van groot belang dat instappen in zorg laagdrempelig is. Een eigen bijdrage bij het eerste contact met jeugdzorg vindt D66 daarom onwenselijk. Wij vrezen een situatie van zorgmijdende ouders die het niet kunnen betalen en daarom hun kinderen weghouden bij de jeugdzorg.

Cliëntenparticipatie
Bij de decentralisaties komt er ook veel regie bij de ouders en clienten. D66 deelt dit vertrouwen, maar ziet ook graag dat deze ervaringsdeskundigen nauw betrokken worden bij deze decentralisatie. Er moet niet alleen over, maar ook met clienten worden gepraat.

Snel duidelijkheid jeugdzorginstanties
D66 heeft vertrouwen in de colleges om goede inschattingen te doen van prijs en kwaliteit van jeugdzorginstanties, maar hopen wel dat hier snel duidelijkheid over komt. Recent is nog gebleken dat 75% van de jeugdzorginstanties nog geen duidelijkheid hebben over het budget voor 2015, dus het is van groot belang dat dit snel gebeurt. Dit is niet alleen prettig voor de jeugdzorginstanties, maar ook voor de jeugdigen die zorg nodig hebben.

Sander Smeets

Lees ook:

IJmondraad: Maatschappelijke ondersteuning

IJmondraad: Participatiewet