Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 januari 2011

HOV

In het Dorpscafé van Driehuis van 24 november werd de start gegeven tot een actie tegen de HOV, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Een merkwaardige actie, omdat enerzijds veel van de aanwezige groeperingen destijds uitgebreid betrokken zijn geweest bij de besluitvorming. Anderzijds ook merkwaardig omdat de besluitvorming ver achter ons ligt en het eerste deelproject inmiddels is aanbesteed.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De argumentatie om tegen de HOV te zijn, werd wel erg simpel neergezet; er zou slechts een tijdwinst van 3 minuten zijn ten opzichte van de huidige lijn 75, het is veel te duur in deze tijd van bezuinigen én er vervallen haltes, waardoor het onder meer voor ouderen een verslechtering is.

Het was ook makkelijk scoren die avond, want er waren alleen maar tegenstanders, variërend van eigenbelang (“mijn huis wordt minder waard”) via nostalgie (“de trein moet terug op het spoor”) tot goed bedoeld algemeen belang (“laat ze dat geld aan de ouderen geven”).

Om met dat laatste te beginnen. Als de provincie de kraan nu dicht zou draaien, dan gaat het geld echt niet naar ouderenzorg, maar wordt het voor andere openbaar vervoer infrastructuur ingezet in de provincie. Zo gaan die dingen.

Maar vooral de tijdswinst van drie minuten is een eigen leven gaan leiden. Terwijl het daar helemaal niet om gaat. HOV is toekomst, HOV is net zoals in Berlijn, Stockholm of Parijs, opstappen in comfortabel openbaar vervoer en vervolgens uitstappen in een buitenwijk met geen of nauwelijks overstappen.

We gaan steeds meer naar een grootsteedse regio. De Metropool Regio Amsterdam (MRA) is inmiddels volop in discussie. Daar hoort ook de discussie bij over een beter, sneller en comfortabeler openbaar vervoernetwerk. De Zuidtangent is ons voorgegaan. Via een eigen baan word je snel en comfortabel vervoerd. Dat is de toekomst en die toekomst moet ergens beginnen. En laat dat nu in Velsen zijn!

En nee natuurlijk stopt de bus niet bij het Delftplein, maar rijdt gewoon door naar Haarlem station. Loopt hij dan vertraging op in het stuk van Haarlem Delftplein naar Haarlem station?? Welnee onlangs heeft de provincie 15 miljoen beschikbaar gesteld aan Haarlem om ook het laatste stukje Haarlem noord Haarlem CS op te waarderen. Dus voor de Velsense reiziger nog meer comfort en tijdwinst..

Waar is dat de ouderen bij de luchte verder af zitten van de halte van de snelle bus. De gewone bus blijft echter gewoon daar rijden.

75 wordt opgeheven? Ja een snelle bus en een snellere bus, dat leidt tot te weinig reizigers in de iets minder snelle (75) en dus opheffing

En natuurlijk ooit ook oost-west, dus direct richting Amsterdam.

Het is een kwestie van starten en naar de toekomst kijken. Als je allemaal op elkaar blijft wachten komt er in het leven niets van de grond. En Velsen kon aan de bak dankzij een forse investering van de provincie. Die hebben we met beide handen aangepakt. Hadden we dat laten schieten, dan had er helemaal niets van de grond gekomen. Ook geen rondweg, de wens van velsen lokaal, want daar had en heeft Velsen geen geld voor en de provincie zou die niet hebben betaald.

En in deze tijd waar populisme hoogtij viert, zijn er altijd partijen die daar gebruik van maken. Velsen Lokaal heeft zich inmiddels sterk gemaakt als dé partij tegen HOV

En dat is vreemd, want tijdens de collegeonderhandelingen was het HOV voor Velsen Lokaal helemaal geen breekpunt. Om maar in het College te komen wilde men graag dit genomen besluit respecteren. Maar op de avond in Driehuis deed Velsen Lokaal voorkomen alsof zij de natuurlijke partner was van iedereen die tegen de HOV was. Niet netjes en ook een zuivere vorm van kiezersbedrog.

En nog vreemder is het hele betoog van Velsen Lokaal tijdens de begrotingsbehandeling waarin deze partij een enorm betoog hield om genomen besluiten te respecteren en vervolgens het College van Burgemeester en Wethouders te betichten van onbetrouwbaar bestuur. Waar zit dan je zelfrespect als politieke partij als je zo opportunistisch opereert?

Kortom, het HOV gaat verder en D66Velsen kijkt met vertrouwen naar de toekomst, waarin een snel, betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer ons verder brengt. Meer mensen worden verleid om uit de auto te stappen, dus die rijden minder door de kernen. Becijferd is dat het alleen al in Driehuis 4000 auto’s per etmaal scheelt. Dat is pure winst. Net zulke winst is de extra 15 % reizigers die dit HOV op gaat leveren

Naar enkele actievoerders toe zegt D66Velsen: Stop met het stoppen van de HOV, deze actie is trekken aan een dood paard. Naar Velsen Lokaal toe zegt D66Velsen: Stop met het voeren van opportunistische politiek. Denk aan jullie bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling. Houd je aan genomen besluiten.  En loop nu niet de boel te bedriegen, want had Velsen Lokaal mogen meeregeren in Velsen, dan had ze vóór de HOV geweest. De openbare stukken van de collegeonderhandelingen kunnen dit bevestigen.