Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 december 2010

Veiligheidsregio Kennemerland

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Velsen het raadsvoorstel over de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) aangenomen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een extra bijdrage in 2010 en 2011 en heeft zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de voorgelegde concept begroting 2011.

VRK<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De VRK is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen samen met de gemeenten  Uitgeest, Heemskerk,  Beverwijk,  Bloemendaal,  Zandvoort,  Heemstede,  Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer deelneemt. De VRK bestaat sinds 1 januari 2008 uit de GGD en Brandweer Kennemerland. Daarnaast horen het Meld- en Informatie Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), het Veiligheidsbureau Kennemerland en ondersteunende afdelingen bij deze organisatie. De VRK zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van regio Kennemerland en werkt  dus voor tien gemeenten in de regio met circa 500.000 inwoners.

Begroting VRK

De VRK kampt met een groot tekort en alle tien deelnemende gemeenten van de VRK hebben een voorstel ontvangen voor een extra bijdrage ter dekking van het tekort. Het grote tekort heeft verschillende oorzaken maar een belangrijke is dat bij de oprichting van de VRK niet genoeg financiële middelen zijn meegegeven. ‘Een mooie roeiboot maar zonder peddels’, aldus de portefeuillehouder.

D66VELSEN

De fractie van Democraten 66 Velsen kan begrip opbrengen voor feit dat de deelnemersbijdrage aan de VRK omhoog is gegaan. Wel gaan wij ervan uit dat het bestuur al het mogelijke zal doen om de kosten van de VRK beheersbaar te houden.

Wij moeten er wel voor waken dat het kwaliteitsniveau van brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing geen gevaar loopt. Er is eerder gezegd dat hier gaat om de prijs van gezondheid en veiligheid voor Velsen en Kennemerland. Maar ondanks alle bezuinigingen en menukaarten willen wij aan de gemeenteraad van Velsen meegeven dat met een dubbeltje geen kwartje veiligheid gekocht kan worden!