Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 december 2010

Integratie stapje verder met tweede generatie

Recent is er het Jaarrapport Integratie 2010 verschenen van de CBS met belangrijke statistische feiten en ontwikkelingen over de integratie van niet-westerse allochtonen in Nederland. Meer dan de helft van de niet-westerse allochtonen bestaat uit de herkomstgroepen Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en is in Nederland geboren. De tweede generatie niet-westerse allochtonen groeit harder dan de eerste generatie niet-westerse allochtonen en is nog jong.
Volgens de cijfers van de CBS integreert de in Nederland geboren, tweede generatie, niet- westerse allochtonen veel beter dan de eerste generatie:

• Onderwijs
Er zijn steeds meer jongeren die naar het hoger onderwijs gaan. Binnen het voortgezet onderwijs zijn ze steeds vaker op de hogere niveaus te vinden. Ook neemt de laatste jaren de deelname aan het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen, vooral die van de vrouwen, meer toe dan die van autochtonen. Ten opzichte van autochtonen is er wel nog steeds een achterstand maar die wordt steeds kleiner.

• Sociaaleconomisch
Doordat er meer jongeren het hoger onderwijs volgen hebben ze een beter arbeidsmarktperspectief, gemiddeld een hoger inkomen en zijn ze ook vaker economisch zelfstandig. Door de economische crisis in 2009 is de achterstand op de arbeidsmarkt van niet-westerse allochtone jongeren (20 procent werkloosheid) ten opzichte van autochtone jongeren (9 procent werkloosheid) wel weer groter geworden.
Daarnaast beschouwen zij zichzelf veel vaker als Nederlander, kiezen zij steeds vaker een partner uit Nederland en krijgen hun eerste kind op ongeveer dezelfde leeftijd als de autochtonen.
Wel zijn er twee negatieve ontwikkelingen over de integratie van niet-westerse allochtonen in Nederland:
• De gezondheidssituatie is kwetsbaarder
• Vaker in hun jeugd als verdachte in aanraking met de politie

Verder in het Jaarrapport Integratie 2010:
• Binding met Nederlandse taal en cultuur bevordert arbeidsmarktkansen.
• Geen braindrain: Hoogopgeleide tweede generatie blijft vaker in Nederland.
• Buurten: ‘witte vlucht’ afgenomen, ‘zwarte vlucht’ iets toegenomen.
Een kwart van de Turken, Marokkanen en Surinamers woont in een buurt met meer dan 50 procent niet-westers allochtone inwoners. Deze buurten hebben vaak een zwakke sociaaleconomische positie. De ‘verkleuring’ van buurten is de afgelopen jaren afgevlakt, mede door afgenomen ‘witte vlucht’ en afgenomen immigratie. Niet-westerse allochtonen verhuizen eerder weg uit buurten met hoge aandelen niet-westers allochtone inwoners dan dat ze er naar toe verhuizen (‘zwarte vlucht’).
• Recente Oost-Europese arbeidsmigranten verlaten Nederland vaker.

(Bron: www.cbs.nl)