Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 maart 2010

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

Het is nu bijna een week geleden dat we op deze plek bij elkaar zaten. We huilden allemaal even uit of haalden onze euforische winsten aan en beweerden allemaal dat we de grootste winnaar waren;  en we luisterden naar wat de door de informateur van de VVD was gehaald aan informatie uit de snuffelgesprekken de eerste 4 dagen na de verkiezing. De informateur deed verslag en werd formateur van een nieuw te vormen college, benoemd door de fractievoorzitster van de VVD. Ik heb haar nog met de koningin vergeleken.

Als informateur gaf de heer Nieuwenboer aan dat er bij de partijen VVD PvdA d66 GL en CDA de meeste overeenkomsten waren gevonden. De verschillen met de beide lokalen partijen waren erg groot en dit werd nog eens benadrukt door de woordvoerster van de VVD met vele sprekende voorbeelden. Dat de verschillen met de lokale partijen groot waren had de heer Nieuwenboer ook al in onze gesprekken met hem gezegd. Hij gaf aan als formateur verder te gaan met genoemde 4 partijen.

De volgende middag is D66 bij de formateur en de fractievoorzitter langs geweest. Het gesprek ging oppervlakkig over de inhoud maar bleek vooral te gaan over het aantal te leveren wethouders door de VVD. Ons werd te verstaan gegeven dat het doel van de VVD was 2 wethouders te bemachtigen binnen het college onder het mom dit levert meer bestuurskracht.

Zonder dat we erom vroegen werd  PvdA en D66 een mooie , overigens wel dezelfde,   portefeuille voorgehouden om toe te happen.

De formateur gaf aan dat hij een combinatie van VVD, D66Velsen en PvdA als een solide basis zag. Wij namen afscheid met de afspraak dat de VVD met PvdA en D66 samen verder zou praten: over de 2 wethouders en ook 4 of 5 partijen in het college. De volgende stap zou dan zijn om de solide basis te gaan uitbreiden met 1 of 2 partijen

2 uur later kreeg ik telefoon van de formateur. Ik moest maar even gaan zitten. Hij had gesproken met Velsen Lokaal. Velsen lokaal was een betere optie gezien het aantal zetels dan GL of CDA.

Voor de goede orde: de afspraak met GL was toen nog niet gemaakt en met het CDA was net voor vrijdag een afspraak gemaakt. De formateur was op ineens weer informateur.

Die woensdag werd ons duidelijk dat 2 wethouders leveren in een college het hoofddoel was van de informateur anders kon hij niet terug naar zijn achterban. Dat gaf hij ons ook met zoveel woorden te verstaan. Onder die druk werd blijkbaar alles vloeibaar niet alleen partijen maar ook de inhoud!

Binnen twee uur waren gemaakte afspraken eenzijdig gewijzigd zowel over deelnemende partijen als de inhoud van grote dossiers!

Ik wil benadrukken dat wij geen enkel bezwaar hebben tegen een gesprek tussen VVD en Velsen lokaal als zodanig, maar de manier waarop wel. Afspraken werden geschonden en standpunten over dossiers wijzigden, dit bevreemde ons zeer.

’s avond bleek dat ook was gepraat met LGV wat wij overigens niet van VVD zijde vernamen en merkten wij dat de fractie van de VVD  in het geheel niet op de hoogte was. De vraag rees met wie van de VVD en met welk deel wij spraken en wat ze ons wel en niet vertelde. Het vertrouwen verdween.

Wij werden donderdag onderdruk gezet en kregen een ultimatum dat we voor vrijdag 12 uur moesten reageren anders lagen we eruit.

Er is nog veel meer maar daar vermoei ik u niet mee, het kwam boven toen de 4 partijen hun ervaringen open en bloot bij elkaar op tafel legden, dat was duidelijk niet de planning

Op deze manier onder deze leiding  geloven wij niet in de tot stand komen van een stabiel college met bestuurskracht en onderling vertrouwen en dat is niet goed voor Velsen.

·        Zeggen dat je met de een praat en het doen met een ander

·        Switchen van standpunten in belangrijke dossiers

·        Onder druk zetten (intimidatie)

·        Verdeel en heers

Constatering rest ons dat er binnen 1 week een grote puinhoop is ontstaan dankzij het machtswoord van de formateur van de VVD blijkbaar gesteund door (delen van ) zijn bestuur, de rol van de fractie was onduidelijk.

Daarom hebben wij gevieren de brief geschreven die wij vrijdagmiddag, overigens vlak na het aflopen van het ultimatum, persoonlijk hebben overhandigd om het vertrouwen op te zeggen. De reactie was: O sterke troefkaart, dan is er nu een impasse, we moeten even de tijd nemen.  Ik heb tot 2 keer toe proberen aan te geven dat dit geen kille troefkaart was maar een gevoel uitdrukte van partijen. We hebben sindsdien niks meer gehoord. Ik heb overigens niet de illusie dat de VVD de tijd heeft genomen, maar eerder druk heeft gezet op een vorming van een coalitie van VVD VL en LGV. Formeren met een minderheid dus.

Men verwijt sommigen van ons dat we gek zijn op het pluche: Feit is dat als PvdA en D66 graag op het pluche wilden zitten zij gewoon ja hadden moeten zeggen tegen de 2 wethouders VVD en dan was er vrijdagavond een college geweest. Woensdag voor in de middag was dat met CDA of Gl, woensdag in de namiddag veranderde dat in VL.

De inhoud volgde wel die was vloeibaar evenals de aanvullende partij.

D66 wil zo geen wethouder leveren, en de inhoud ondergeschikt maken aan het pluche. Dan  liever als winnaar in de oppositie.

Velsen heeft recht op een goed bestuur, gezien de problemen die op ons afkomen. Wij stellen voor dat wij de republiek Velsen uitroepen en de monarchie in Velsen afschaffen:

Dat betekent dat niet de koningin van Velsen de informateur benoemt maar dat de raad hier haar goedkeuring aangeeft.  Ter geruststelling: Ik wil niet zo ver gaan als destijds  in Frankrijk.

Er moet draagvlak zijn van een ieder, er moet gewerkt worden aan het herstel van vertrouwen en aan een goed programma. Daarna komen we over de poppetjes te praten. Wie levert en hoeveel. Of er 4 of 5 wethouders moeten komen moet dan ook worden besproken.

Voorop staat een stabiel bestuur. D66 Velsen zal zich constructief opstellen naar alle partijen maar wil het nu eindelijk eens echt over de inhoud hebben. Een onafhankelijk persoon is daarbij nodig want er is veel beschadigd, onderhandelen is ook mensenwerk en geen kaartspelletje.