Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 februari 2010

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

Lijsttrekker Annette Baerveldt  nam zaterdag deel aan het vrouwendebat onder leiding van Hanneke Groenteman. De aftrap van het debat ging in goede  sfeer. De vrouwen van de 9 partijen starten het debat met een gemeenschappelijke jel. Dat zie je in een ander debat niet zo gebeuren.

Waar andere partijen moeite bleken te hebben vrouwen te interesseren voor de politiek kost dat bij D66VEslen weinig moeite: bij de eerste 6 plekken zijn 3 vrouwen te vinden. Naast Annette zijn dat Els Zorgdrager en Hulya Kat.  

Daarna ging het debat over inhoudelijke zaken als het behoud van het RKZ voor Velsen, een zaak waar alle partijen achter stonden. Bij de toekomstige koopgoot laaiden de emoties wat meer op. Vooral toen bleek dat verklaard tegenstander van de koopgoot Velsen Lokaal dit kostenneutrale plan wilde inruilen voor een plan waarbij de goedkope huurhuizen moesten verdwijnen om plaats te maken voor dure appartementen en dat nieuwe plan van Velsen Lokaal de gemeenschap 30 miljoen zou kosten! Jammer dat ze dat er niet bij vertellen in de verkiezingen!

Toen Velsen Lokaal ook nog eens de te dure aankoop van het NAM terrein verdedigde ontlokte dat lijsttrekker Annette Baerveldt de uitspraak: Velsen lokaal de partij van 30 miljoen!

We rekenen u de kosten even voor:  stem voor het plan van Velsen lokaal en het kost u 30 miljoen! Dat is per huishouden ongeveer 1000 euro!!

Zoals altijd bij politieke moeilijke dossiers in verkiezingstijd kwam nu het referendum om de hoek:

Zoals altijd is D66Velsen voor een referendum, maar wel:

Op het juiste tijdstip

En met de juiste argumenten.

Dus niet na de beslissing van de gemeenteraad zodat we voor enorme kosten komen te staan als we het plan moeten afblazen

En eerlijk erbij vertellen dat het alternatieve plan de gemeenschap een heleboel geld gaat kosten en veel mensen uit hun woning gejaagd zullen worden.

Verder moeten we niet vergeten dat dit plan tot stand is gekomen door alle partners te betrekken bij de ontwikkeling ervan. Participatie heeft hier zeker plaatsgevonden. Wat D66Velsen betreft zal dit tijdens het verder proces ook moeten blijven plaatsvinden! We doen het met u en voor u!

Het debat sloot af met een item over de bezuinigingen. De eerste 3 miljoen werd daar nog niet gevonden, D66Velsen wil niet bezuinigen op onderwijs en minima, en ziet bezuinigingen op ambtenaren alleen maar zitten als daar eerst taken voor verdwijnen.  Ook hier verwees Annette Baerveldt naar het winkelcentrum, als we weer een nieuw plan gaan ontwikkelen en schadeclaims moeten afhandelen , kost dat weer veel externe en interne ambtelijke capaciteit. Het is goed als de politiek ook in die zin scherp is op haar eigen functioneren!