Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 februari 2010

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

V.V. Waterloo en de Velsense politiek zijn middels een door de club georganiseerde politieke debatavond een stukje dichterbij elkaar gekomen. De avond, georganiseerd door bestuurslid algemene zaken Ronald Emmelot, begon met een presentatie van vice-voorzitter Dennis Hens waarin hij het onderscheidende vermogen van de club schetste: de jeugd voetbalt het 1e jaar gratis,  Waterloo zet zich in voor voetballers met een lichamelijk en/of geestelijke beperking, de club heeft verregaande plannen voor naschoolse opvang en mogelijke samenwerking met de Oranjevereniging in Driehuis.
 
Vervolgens konden D66, VVD, LGV, Velsen Lokaal, GroenLinks, PVDA, CDA, ChristenUnie, SP en de Dorpsraad Driehuis aan de hand van een drietal stellingen over de herstructurering van de sportparken Waterloo en Schoonenberg met elkaar in debat. Een belangrijke uitkomst van dit debat is dat alle partijen sport in de gemeente Velsen heel belangrijk vinden en dat Waterloo in principe niet hoeft te verhuizen indien de club de stijgende lijn voortzet.
 
Harde garanties kunnen hierbij niet worden gegeven, maar zoals De heer Wijkhuisen, nr. 2 op de lijst van D66 omschrijft: “Deze avond is zowel voor de Velsense politiek als voor V.V. Waterloo een goede investering geweest”. De heer van Ikelen van Velsen Lokaal vindt de verplaatsing van V.V. Waterloo “slechts een theoretisch mogelijkheid” vanwege het gebrek aan financiën. “Zorg dat je belangrijk wordt dan denk ik dat de politiek nooit zal besluiten dat jullie weg moeten”, aldus Aris Blok (PVDA). LGV-er, Leo Kwant voegte hier aan toe: “Als Waterloo groeit moeten wij ze handhaven op deze locatie”. Ook de ChristenUnie kon zich hierin vinden. Voorstander van het behoud van sportpark Waterloo, Beryl Dreyer (VVD): “Waterloo, dit is een mooi begin en op deze manier zetten jullie het hoog op de politieke agenda”. Een conclusie waar ook politieke voorvechters voor het behoud van Sportpark Waterloo de heren Wijkhuisen (D66) en Merhottein (GroenLinks) zich in kunnen vinden.
 
Een uitgebreid verslag van de debatavond kunt u teruglezen op de website van V.V. Waterloo, www.vvwaterloo.nl . Middels dit schrijven dankt de club nogmaals politiek Velsen voor haar aanwezigheid.