Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 februari 2010

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

Afgelopen vrijdag heeft Democraten 66 Velsen een debat avond gehouden in de Kuba Moskee. De opkomst overdonderde de organisatie. “We hadden op zestig en heel optimistisch misschien tachtig mensen verwacht, maar er waren er minstens honderd vijftig.” Aldus een uitgelaten Hülya Kat vanuit Democraten 66Velsen, organisator van deze avond en vijfde op de lijst van Democraten 66 Velsen.

Kwam het door het goed programma dat er lag; een debat over “Integratie en Onderwijs”? D66Velsen had alle partijen uitgenodigd en voor hen was het programma waarschijnlijk wel een belangrijke reden om er te zijn. Bijna alle partijen waren er, naast D66Velsen zelf, PvdA, CDA, VVD, GL, SP, VL, ZEN en CU en iedere partij nam ook een paar mensen mee. Maar voor publiek bleek het al snel niet te gaan om het programma. Nee, Fatma Koşer Kaya, Tweede Kamerlid voor D66 en gespreksleider van de avond, werd al snel door het mondige publiek geconfronteerd met het feit dat integratie voor het voornamelijk Turkse publiek –gelukkig- niet als (politiek) probleem wordt ervaren. Er werd zelfs geopperd maar geen geld meer in taalachterstanden te steken. Dat ging Annette Baerveldt te ver: “mensen die hier aanwezig zijn hebben het niet nodig, maar er komen nog steeds mensen in Velsen die de taal niet machtig zijn. Zij verdienen een duw in de rug zodat een ieder gelijke kansen krijgt om zichzelf te ontplooien.” Lijsttrekker van D66Velsen Annette Baerveldt benadrukte dat het project Opstap een voorbeeld daarvan is. In dit project worden moeder en kind begeleid door een vrijwilligerster en ondersteund door de stichting Welzijn Velsen. Twee jaar lang doen zij allerlei opdrachten, wat uiteindelijk afgesloten wordt met een feestelijke diploma-uitreiking.

Het ging het aanwezige publiek er meer om gezien en gehoord te worden door de politiek en dan niet alleen rond de verkiezingstijd. De eerste stelling haalde de discussie maar half, want Fatma Koşer Kaya schakelde al snel over op andere onderwerpen die vanuit de zaal aangedragen werden. Voor de pauze waren het vooral de politieke partijen, die aan het woord waren. Na de pauze kwam het publiek echt los en droegen zij meerdere onderwerpen aan.

Aan het eind van de avond nam lijsttrekker, van de echte lokale partij Democraten 66 Velsen, Annette Baerveldt, de gelegenheid om Fatma nog een boodschap mee te geven naar Den Haag. “Pas op met betutteling vanuit Den Haag, de schoolbesturen worden doodmoe van de nieuwe regelingen die op hun afkomen. En net als ze het hebben ingevoerd wordt er vanuit Den haag weer iets nieuws bedacht. Geef de scholen meer vrijheid in de uitvoering.” Als voorbeeld noemde zij nog de maatschappelijke stages: “een mooie uitvinding om scholieren met vrijwilligerswerk kennis te maken” maar in de uitvoering schort het. Heeft Den Haag wel eens gedacht wat het organisatorisch betekent om alle scholieren een week lang stage te laten lopen voor zowel de instelling als de scholen? Nadat alle politieke partijen het probleem onderschreven beloofde Fatma dat zij dit aan de orde zou stellen.