Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 februari 2010

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

Het is op de kop af vier jaar geleden dat er een succesvol symposium werd georganiseerd op het koetshuis van Waterland door de Historische Kring Velsen, de Stichting Santpoort en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Haarlem e.o. (KNNV). De voorzitter van de KNNV (ondergetekende!) stond toen kandidaat voor de gemeenteraad van D66Velsen, kwam tot zijn eigen verrassing in de gemeenteraad en mocht wederom onverwacht meeregeren in een nieuwe coalitie. Als Democraten66Velsen konden we toen een aantal zaken inbrengen in de coalitiebesprekingen en één van de zaken die we graag wilden realiseren was een Landschapsbeleidsplan. En daar was reden voor! Natuur en landschap zijn de afgelopen decennia het stiefkindje geweest van bestuurlijk Velsen. Partijen die wisselend in het College zaten, zoals PvdA, VVD en CDA hadden weinig oog voor de belangen van natuur en landschap. Bouwen was (en helaas is) vooral het parool. Dus waren we blij dat we de afgelopen periode én optimaal aandacht hebben kunnen vragen voor natuur en landschap én de afspraak hebben kunnen maken dat er in deze collegeperiode een Landschapsbeleidsplan zou worden gerealiseerd. En zie, op 28 januari heeft de raad het Landschapsbeleidsplan unaniem aangenomen.

Wel moest er nog een amendement worden ingebracht, waar Democraten66Velsen het initiatief toe heeft genomen, om te zorgen dat dit Landschapsbeleidsplan toetsingskader wordt (evenals het Groenbeleidsplan) bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het aanvankelijke raadsbesluit stond namelijk dat de raad kennis zou nemen van het Landschapsbeleidsplan en dat is natuurlijk wel erg mager. Op Velsen Lokaal na steunden alle partijen ons amendement (de coalitiepartijen hadden reeds hun steun geuit door mee te tekenen) en daarmee is het Landschapsbeleidsplan een volwaardig instrument geworden bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Het probleem is dat er een verschil is in wat partijen (zeker momenteel in de verkiezingsstrijd) zeggen en wat ze daadwerkelijk doen met groen (en gedaan hebben!). De VVD zegt nu een groener imago te willen hebben, maar adverteert al weer met het pleidooi voor een extra ontsluitingsweg naar het Kennemerstrand via de Herenduinweg. En dat is jarenlang een enorme strijd geweest tussen partijen die in het voordeel van de natuurorganisaties is beslecht. Die waren namelijk tegen, want dan ga je dwars door een waardevol stuk natuur. Groen moet natuurlijk wel in de politieke genen zitten en kan niet slechts voor de verkiezingen een stukje franje zijn, want dan blijkt maar weer hoe je door de mand valt als politieke partij.

Democraten66Velsen mag afgerekend worden op haar groene inzet de afgelopen vier jaar en uiteraad zullen we ook de komende vier jaar weer volledig inzetten op een groen, leefbaar en beleefbaar Velsen!

Henk Wijkhuisen