Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 februari 2010

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

Op 28 januari werd in de raadsvergadering de Nota Burgerparticipatie aangenomen. En dat is goed nieuws, want daar is heel veel over gestecheld de afgelopen jaren. Democraten66Velsen heeft altijd gepleit voor zoveel mogelijk participatie. Dat is de enige manier om de zo vaak genoemde kloof tussen politiek en burger kleiner te maken. Daarom hebben we destijds ons sterk gemaakt voor een referendumverordening en propageren we elke keer weer zoveel mogelijk ruimte te geven aan de samenleving om te kunnen participeren. Veel partijen lijken echter altijd weer een zekere angst te hebben voor meer burgerparticipatie. Een soort samengeknepen billengevoel. Je hebt dan partijen die pricipieel tegen bijvoorbeeld een referendum zijn, zoals het CDA en de Christenunie, partijen die opschuiven, maar een referendum toch wel erg eng vinden, zoals de PvdA en LGV en partijen die met democratie voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, zoals de VVD. Democratie mag vooral niet teveel kosten. En gelukkig zijn er partijen die wel doorpakken op dit onderwerp, zoals Velsen Lokaal en de SP.

De reden dat toch veel partijen angst hebben voor de burger wordt altijd verwoord met het argument dat de burger niet een goede afweging zou kunnen maken. Politici hebben namelijk wel alle informatie voorhanden om een afgewogen keuze te maken. Democraten66Velsen ziet dit dan ook vooral als een informatie en communicatieprobleem, dat je kunt oplossen. Als de samenleving objectief wordt geinformeerd over wat de voors en tegens zijn van een voorgenomen plan, kun je als burger net zo goed een keuze maken als een politicus. Waarom zijn verkiezingen anders dan bijvoorbeeld een referendum? We moeten niet zo angstig zijn om terrein te verliezen aan de burgers als politici. En daarom heeft Democraten66Velsen een amendement ingebracht bij de Nota Burgerparticipatie om in de zogenaamde "toolkit" ook de enquete op te nemen. Dit instrument heeft zich reeds bewezen en is voortgekomen uit de samenleving zelf. In Santpoort Zuid werd vorig jaar een enquete gehouden over het NOVA terrein. De enquete was een initiatief vanuit de samenleving. Een respons van 40% leverde op dat de besluitvorming over dit heikele probleem is opgeschort. En in Velsen Noord heeft Wijkbelangen een enquete gehouden over het Gildenspoor met een respons van 13%. Niet verplaatsen was het antwoord. En deze laatste enquete was voor het College mede de reden om het Gildenspoor niet te verplaatsen. Het stond letterlijk bij de overwegingen in het raadsbesluit. En daar heeft Democraten66Velsen het college een pluim voor gegeven.

Reden voor Democraten66Velsen om een amendement in te dienen en dat gaf wel enige stof tot discussie. Uiteraard werden bekende problemen aangevoerd, zoals het niet objectief kunnen stellen van enquetevragen; die kunnen manipuleren en/of naar een antwoord toe geschreven worden en meer van dit soort bekende participatiekillers. Met een kleine wijziging, namelijk dat naast het burgerinitiatief en het referendum ook "andere instrumenten waaronder de enquete" in de toolkit komen, is het amendement vervolgens aangenomen. En zo hebben we weer een klein stapje kunnen bijdragen aan een verdere vergroting van de zo brood nodige burgerparticipatie. En iedereen tevreden, want het zijn tot nu toe burgerinitiatieven geweest die de gemeente geen cent hebben gekost.

Henk Wijkhuisen