Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2009

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

Wat is het toch heerlijk om soms iets zinnigs en nuttigs te kunnen doen! Afgelopen donderdag was helemaal ZEN. D66Velsen diende drie amendementen in, waarvan er twee betrekking hadden op de Nota Sportaccomodaties. Ingegeven door de discussie op de eerste echte verkiezingsbijeenkomst op 25 november in Driehuis. Hier vielen de partijen over elkaar heen om meer aandacht voor groen te vragen. Sommige vertegenwoordigers lieten weten wel oren te hebben om de sportvelden Waterloo en Velsen (in Driehuis Zuid, waar o.a. RKVV voetbalt)te behouden. Beide sportcomplexen mogen namelijk bebouwd worden. Uiteraard is D66V daar altijd tegen geweest en voor Driehuis Zuid hebben we in het kader van het vaststellen van het bestemmingsplan nog een amendenent ingediend. Maar helaas, ook hier kreeg het College een wijzigingsbevoegdheid om te mogen bouwen.

Maar met de toezeggingen in Driehuis op 25 november en de voorliggende sportnota zagen we kansen. En dat heeft succes opgeleverd, want een raadsmeerderheid ging accoord met het behoud van het terrein van RKVVals sportveld en woningbouw vervalt. Helaas stemde de SP tegen het vrijwaren van bebouwing op Waterloo, dus dit sportpark hebben we helaas niet kunnen redden.

Het leverde wat zure reacties op. Velsen Lokaal, die in Driehuis nog had geopperd dat ze wel oren hadden om Waterloo te behouden, draaiden 180 graden en beschuldigde D66V van werken voor de verkiezingsb├╝hne. En dat terwijl we toch altijd in dit soort dossiers een consequente lijn hebben gevolgd. Maar dat is politiek. En het CDA gaf de VVD er flink van langs met de opmerking "'draaikonten", want de VVD had ooit voor bebouwing gestemd.

En inderdaad, de houding van de VVD is opmerkelijk. Men gebruikt zelfs termen als duurzaam en ecologisch en dat is even wennen uit de mond van een partij, die de afgelopen jaren altijd bij de bouwlobby heeft behoord en zich weinig heeft bekommerd om de kwaliteit van de leefomgeving. Het is natuurlijk goed dat deze partij niet wacht tot na de verkiezingen om nog wat ten goede te keren. Maar de vraag is hoe oprecht de groene voornemens zijn, nu blijkt dat consequent groen en duurzaam denken electoraal loont. Voorlopig heb ik nog geen VVD raadslid op de fiets naar het gemeentehuis zien komen.

Kortom, de verkiezingen zijn begonnen met alle spelletjes die erbij horen en daar hoort ook opportunisme bij!

Maar terug naar het goede nieuws! De grote winnaar is natuurlijk RKVV. Deze club krijgt niet alleen een kunstgrasveld, maar mag ook lekker blijven voetballen. En natuurlijk het Ichthus Lyceum, die van de velden tegenover deze school gebruik kan blijven maken. D66Velsen heeft weer vele honderden mensen blij kunnen maken en…niemand zat te wachten op een bouwplan op deze plek. Niet ZEN dus!

Henk Wijkhuisen