Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 december 2009

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

Vaak hoor je dat Velsen-Noord een vergeten dorpskern is, het ‘stiefkind van Velsen’! Maar geef ze eens ongelijk: er moet hier nog veel gebeuren! D66Velsen zet zich sterk in voor behoud van de kernenstructuur waarbij de inwoners zelf betrokken en mede verantwoordelijk moeten zijn voor een goed woon- en leefklimaat. Daar waar nodig dient de gemeente voorwaarden te scheppen en zich terughoudend op te stellen. Een mooi voorbeeld van betrokkenheid is het Kleindierenverblijf de Rietvink. Afgelopen week heeft Hulya Kat, 5 op de lijst van D66Velsen, een kennismakingsbezoek gebracht aan Velsen-Noord en aan het Kleindierenverblijf in Velsen-Noord, onderdeel van buurthuis de Mel. Het Kleindierenverblijf is een project om mensen met een sociale beperking en mensen zonder beperking samen te laten werken. Hierdoor krijgen mensen met een beperking de gelegenheid om in de samenleving te integreren. Op de tweede plaats is het een dierentuin waar kinderen leren om met dieren om te gaan. Een goed initiatief dat de aandacht verdient van ons allen! Ondanks dat het klein dierenverblijf ondersteund wordt door Stichting Welzijn Velsen en diverse bedrijven en particulieren, is er een tekort aan financiële middelen. Vooral geld voor groenvoer voor de dieren ontbreekt. Beheerder Margreeth van den Brink: “De dieren krijgen vooral brood te eten, maar gras en groenvoer is veel beter voor ze. Daarom is het ook zo fijn als buurtbewoners groenvoer in de ton gooien, wat wij weer verdelen onder de dieren. Daarnaast kost het onderhoud van de bestaande hokken veel geld. Kortom, het dierenverblijf is op zoek naar structureel geld.” Kat is zo enthousiast over het project dat zij hoopt dat meer middenstanders in Velsen-Noord dit financieel willen ondersteunen.