Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2009

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

 

8-11-2009

In de begrotingsbehandeling van 5 november 2009 heeft D66V de nadruk gelegd op een aantal onderwerpen: dat waren sport in verband met de noodzaak om kunstgrasvelden te realiseren en Rooswijjk te optimaliseren, handhaving, de landhonger van Amsterdam richting Velsen en een bij de tijdse zondagsopening van winkels in Velsen.

Allereerst hieronder de bijdrage van Henk Wijkhuisen voor de bühne. De verwijzing naar de Sinterklaasmotie staat elders op deze site.

Voorzitter

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Het is een zegen dat we hier in Velsen kunnen constateren dat hier nog alles als vanouds is: een ouderwets, betrouwbaar College dat bezig is met besturen en wederom in 2010 de centjes van u en mij op orde heeft. Chapeau! D66V wil het College daar een welgemeend compliment over geven.

Maar na volgend jaar lijkt het zwaar weer te worden. Het perspectief dat we mogelijk vanaf 2011 geconfronteerd worden met een bezuiniging van 3 miljard euro op locale overheden is onverteerbaar. Zeker in het licht van de waslijst aan taken die het Rijk bij gemeenten legt, zonder bijbehorende financiële middelen. Daar zou toch in VNG verband een fors protest tegen moeten worden georganiseerd?

Maar het is niet alleen het financieel perspectief dat somber maakt. Ook het politieke debat dreigt ten onder te gaan als een zaak van louter economisch beheer. Een technisch denken dat uit is op nut en praktische werkzaamheid. Het debat over waar het met de staat en de maatschappij heen moet, wordt gaandeweg vervangen door de vraag hoe een land het beste te managen is. Een discussie over een referendum wordt versmald tot een pleidooi van partijen over kosten. Democratie mag niet te duur worden. Ook hier in Velsen. Er is helaas weinig bereidheid om onze democratie echt te vernieuwen, een impuls te geven. Het gevolg is dat er minder legitimatie is voor waar we hier mee bezig zijn.

Kortom voorzitter, Democraten66Velsen zou zichzelf niet zijn als we niet nog eens een warm pleidooi zouden houden voor meer democratie: geef de samenleving echt iets te kiezen met referenda en bijvoorbeeld de gekozen burgemeester. Een optimaal betrokken samenleving, een bruisende samenleving; dat is het recept om de politiek te brengen daar waar het in een democratie hoort: in het hart van de samenleving. Maar er gloort hoop als D66V zie dat de wijken nu zelf initiatieven nemen: denk aan Santpoort Zuid met de enquête over het NOVA terrein, of de enquête naar het Gildespoor in Velsen Noord.  Dat behoor je als politicus serieus te nemen en conclusies te trekken.

Voorzitter, na dit wellicht typisch D66 verhaal tijd om weer terug te keren naar Democraten66Velsen en wat dichter te blijven bij een aantal zaken die onze gemeente betreffen.

Een item waar D66V iets over kwijt wil is de MRA discussie (metropoolregio A’dam), die we op deze plek geagendeerd hebben in november 2007. Als raad zijn we in staat geweest om deze discussie boven de politiek uit te tillen en met een manifest te komen. Blijkbaar kunnen we wel zaken doen als het Zwaard van Damocles van de oprukkende havenontwikkeling boven ons hoofd hangt.. Wat D66V betreft zouden we dat vaker moeten doen

Velserbroek grenst straks aan de haven als Amsterdam haar zin krijgt. Het gevaar is niet geweken. De provinciale structuurvisie die momenteel ter visie ligt, houdt een havenontwikkeling in de Houtrakpolder nadrukkelijk open, al is de scope op 2018 en verder. Kennelijk is de provincie gezwicht voor de onzin die ten grondslag ligt aan de Amsterdamse havenambities en grond honger. Hamburg, Bremen, Antwerpen, Rotterdam met <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1000 ha. Bruto Tweede Maasvlakte in het vooruitzicht.

En terwijl het daar gaat om echte uitbreiding van de havens, hier gaat het om ruimte te geven aan woningbouw die de havenactiviteiten verdringen onze richting op, en daarmee wederom een groene bufferzone geslachtofferd wordt, een Weide Wijdeveld, maar dan in het groot.

Zoals D66V al bij het aanzwengelen van deze discussie heeft gezegd wordt de hele havendiscussie al meer dan honderd jaar ingegeven door emotie. Ik citeer maar weer eens uit het proefschrift van  Auke van der Woud (hoogleraar planologie in Groningen) over de politieke situatie 150 jaar geleden:

“ waarom koos de regering, toen het Noordzeekanaal moeizaam tot stand bleek te komen, er niet voor om alle kaarten op Rotterdam te zetten. Het antwoord is waarschijnlijk: omdat rond 1875 het bedrijven van politiek niet alleen het maken van rationele afwegingen inhield, maar ook een uiting was van irrationaliteiten en sterke emoties”. Voorzitter, we moeten constateren dat anno 2009 de havenpolitiek van Amsterdam nog op het niveau van 1875 is blijven steken. De hele Amsterdamse havendiscussie is emotie, tunnelvisie, groupthink, lemmingengedrag zo u wilt.

De Provinciale Structuurvisie is al weer voor de vaststelling verworden tot een papieren tijger. Het is al net als de rode contouren in het oude streekplan. Denk aan Wijde Wijdeveld..  Al die provinciale regie stelt helaas in de praktijk niets voor. We worden keer op keer teleurgesteld door de slagkracht van het provinciaal bestuur. Boterzacht is het goede woord.

Tot slot voorzitter wil D66V iets zeggen over handhaving. Tijdens de sessie over handhaving is duidelijk gebleken dat de meeste partijen vinden dat er iets moet gebeuren. Dat heeft geleid tot een motie om de handhaving te verbeteren, al dan niet door extra inzet van mensen. En deze motie wordt door de coalitiepartijen ondersteund.

De politie doet haar best, maar we moeten niet verwachten dat er een blik agenten wordt opengetrokken. Met de continue schaarste aan blauw op straat zul je dus moeten prioriteren en gelukkig mag de raad daarin meedenken bij de voorbereiding van het jaarplan van de politie. Maar er ligt nog een heleboel te handhaven waar we iets mee moeten. Denk alleen al aan onze eigen Algemene Plaatselijke Verordening.

Het probleem is dat we veel willen handhaven en daar dan ook heel veel over spreken in de raad.  Dat leidt tot nieuwe regelgeving en vervolgens blijkt dat we niet in staat zijn om datgene dat we willen handhaven, te kunnen handhaven. D66V heeft al eerder gezegd dat je alleen regels mag aannemen als je er van tevoren over hebt nagedacht of je die regels wel kunt handhaven, anders moet je geen regels stellen en een probleem op een andere wijze oplossen.

Overtredingen gaan jarenlang door zonder dat er wordt ingegrepen. Dat is slecht voor de gemeentelijke geloofwaardigheid?

Voorzitter, ik rijd dagelijks richting Spaarnwoude op de fiets langs de Biezen. En als ik dan weer door een verse paardenkeutel rijd, zie ik links de lichtmasten van een paardenbak, waar we met z’n allen enorm over hebben gestecheld. De lichtmasten van deze bak zouden al in 2008 verwijderd moeten zijn. Maar ze staan er nog.

Voorzitter, dan komen we met het onderwerp handhaven op onze Sinterklaasmotie. Dit jaar heeft de raad dus weer een regel ingesteld die niet wordt nageleefd, maar ook niet wordt gehandhaafd: de paardenpoepzak, of netter zoals de motie destijds aangaf “een doelmatige voorziening om de uitwerpselen op te vangen”.  En nu krijgen we dan de merkwaardige situatie dat de portefeuillehouder handhaving (de burgemeester) op 14 november a.s. de beroemdste schimmel van Nederland mag binnenhalen met zijn berijder. Voorzitter, grote kans dat ook deze schimmel geen doelmatige voorziening aan zijn achterzijde heeft hangen. Hoe weinig serieus sommigen deze motie ook zullen vinden, er is dus wel een probleem. Laat deze motie dus een goede les zijn voor ons allen om eerst eens goed na te denken of een verordening doelmatig is en of deze te handhaven is. In dit geval dus niet.

Voorzitter tot slot. D66V zou u als portefeuillehouder willen vragen om bij de intocht van Sint Nicolaas over uw hart te strijken en te bevorderen dat u en de aanwezige veldwachters de vermoedelijke overtreding van de Sint en zijn schimmel door de vingers zult willen zien.