Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2009

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

8-11-2009

In een poging de raad een spiegel voor te houden m.b.t. de soms rare en onmogelijke besluiten die we nemen, hebben we een lans gebroken om Sinterklaas ontheffing te verlenen van de inmiddels beroemde poepzak: een attribuut dat elke paardrijder aan zijn paard moet hangen om de keutels op te vangen. Echter, niemand doet het en niemand controleert het. Een papieren tijger dus en weer zo'n voorbeeld van regelgeving waarover door de meeste raadsleden niet goed over nagedacht is.

Helaas kregen we geen steun van een meerderheid in de raad. Ook niet van partijen die zich op de borst kloppen altijd op te komen voor handhaving…

Het probleem is nu wel dat Sinterklaas een paardenpoepzak aan de Schimmel moet hangen. We zijn benieuwd hoe dat 14 november gaat aflopen…

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

Aan de voorzitter van de Raad,

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 40 Reglement van Orde een motie willen indienen.

De motie heeft betrekking op de programma 10 ,Openbare orde en veiligheid.

De tekst van de motie luidt:

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat;

–         Een ontheffing voor de paardenpoepzak dient te worden afgegeven voor de schimmel van Sinterklaas bij de komende intocht van de Goedheiligman in IJmuiden op 14 november en later deze maand in de dorpen van de gemeente Velsen;

–         Bij Sint Nicolaas bepleit moet worden dat alle stoute paardrijdertjes die de afgelopen maanden geen poepzak hebben gebruikt (en dat zijn alle paardrijdertjes in Velsen!) niet meehoeven in de zak naar Spanje;

–         Bij Sint Nicolaas bepleit moet worden dat politieagenten en andere handhavers, die nooit een paard zonder paardenpoepzak hebben bekeurd (en dat zijn alle agenten en handhavers in Velsen!) geen roe of gard krijgen in hun schoen.

Toelichting:

In de raadsvergadering van 2 april 2009 is besloten dat alle paarden een paardenpoepzak moeten dragen (dit is een Nederlandse vertaling van de officiële tekst: “een doelmatige voorziening om de uitwerpselen op te vangen”). Aangezien paarden van zo’n zak aan hun bips erg kunnen schrikken, is er niemand die zo’n zak aan zijn/haar paard hangt. Eigenlijk is dat heel stout, want de gemeenteraad heeft in meerderheid en in haar wijsheid besloten dat je een poepzak aan een paardenbips moet hangen. En de gemeenteraad is de baas. En ook de agenten en handhavers van de gemeente Velsen zijn een beetje stout geweest, door hier niet tegen op te treden.


 

Maar het zou een beetje sneu zijn voor de schimmel van Sinterklaas (die toch het goede voorbeeld moet geven) om als eerste met een poepzak in ons land te moeten lopen. Stel dat de schimmel schrikt, dan gebeuren er misschien wel ongelukken en kan de Sint geen cadeautjes brengen op 5 december.

Daarom zouden we maar moeten beslissen om in elk geval de schimmel van Sint ontheffing te geven, zodat de schimmel gewoon zijn drukje op straat mag doen als het uitkomt.

Velsen, 5 november 2009

Arjen Uytendaal                  Democraten66Velsen

Henk Wijkhuisen                Democraten66Velsen