Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2009

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

 

8-11-2009

We kunnen met trots terugkijken op een geslaagde begrotingsbehandeling. Alleen onze Sinterklaasmotie kreeg geen meerderheid, maar dat is niet erg. Het achterliggende doel van deze motie is behaald: de raad een spiegel voorhouden.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Glansrijk is wel het amendement aangenomen dat we hebben voorbereid met onze coalitiepartijen om zowel bij Strawberries als RKVV (nieuwe) kunstgrasvelden aan te leggen en het sportpark Rooswijk in Velsen Noord een noodzakelijke face-lift te geven. Strawberries is een hockeyclub die fors gegroeid is en dringend om een extra veld verlegen zat. Bovendien is het oudste kunstgrasveld aan vervanging toe. RKVV, ook in Driehuis, is een voetbalclub die gezien de slechte staat van het veld ook toe was aan een kunstgrasveld. Deze club ligt tegenover het Ichthus Lyceum, welke school ook gebruik maakt van deze velden. Helaas heeft de meerderheid van de gemeenteraad, waaronder onze coalitiepartners PvdA, VVD en CDA gemeend dat hier huizen kunnen komen. Deze partijen hebben de afgelopen jaren vooral meegewerkt aan vaak nutteloze bouwplannen, waarvan dit er een is. Grappig dat deze partijen nu wel gekozen hebben voor een kunstgrasveld. Wie weet houdt dat de bouwplannen weer wat jaren op… Hieronder het amendement waarin D66Velsen een cruciale en verbindende rol in heeft gespeeld binnen de coalitie. We wilden vooral iets bereiken en dat betekende voor iedereen wat minder politieke profilering, maar het resultaat mag er zijn: aangenomen!

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

<?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

 

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 34 Reglement van Orde een amendement indienen met betrekking tot raadsvoorstel met als onderwerp Begroting 2010 (Rs09.00552)

 

Constaterende dat:

–          De gemeenteraad van Velsen in grote meerderheid een motie heeft aangenomen bij de voorjaarsnota 2009, waarbij is uitgesproken dat de raad het College oproept om dekking te zoeken in de begroting 2010 voor de aanleg van een kunstgrasveld voor het voetbalterrein van RKVV Velsen in Driehuis.      

–          De Gemeenteraad van Velsen de mening van het College deelt dat Sportpark Rooswijk in Velsen-Noord qua uitstraling en onderhoud een sterke verbetering behoeft en bij de Reinunie gelden reeds rekening is gehouden met een mogelijkheid om hierin te investeren;

–          Hockeyvereniging Strawberries een plan heeft neergelegd ten behoeve van de realisatie van twee kunstgrasvelden;

–          Er naast de Reinunie gelden eventueel ook nog andere financieringsmogelijkheden zijn om dekking te vinden zoals het positief resultaat van de eindejaarsprognose uit de tweede tussenrapportage 2009.

–          Er eigen initiatieven zijn van de sportverenigingen om met een (structureel) dekkingsvoorstel te komen;


 

Wij stellen de volgende wijziging voor:

Toevoegen bij voorgesteld besluit 1:

d. Het College van B&W de opdracht te geven om te zorgen dat de financiën zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn om het volgende te realiseren:

1. één kunstgrasveld bij RKVV Velsen op het huidige RKVV  terrein te Driehuis .

2. één kunstgrasveld op veld C en vervanging van het kunstgrasveld op veld A bij Strawberries;

3. een substantiële revitalisering van Sportpark Rooswijk;

Draagt het college op om voor de dekking van dit voorstel te benutten:

1.      Het positieve resultaat uit de 2e tussenrapportage 2009 en/of;

2.      Reinuniegelden onder 2b, bijdrage aan de realisatie van voorzieningen met een maatschappelijk nut.

Een en ander met in achtneming van een eventuele financiële bijdrage van de betrokken verenigingen.

Toelichting:

De hockeyclub Strawberries zit dringend verlegen om uitbreiding en renovatie van haar kunstgrasvelden. Als een van de grootste sportverenigingen in Velsen is een goede toekomst voor Strawberries van groot belang voor de sportieve jeugd.

De Velden van RKVV Velsen worden zeer intensief gebruikt voor meerdere doeleinden dan alleen het voetballen van deze club. Jaarlijks worden de velden ook ingezet voor het schoolvoetbaltoernooi en worden de velden overdag gebruikt door de nabijgelegen voortgezet onderwijs scholen. Door dit intensieve gebruik zijn enkele velden al vroeg in het voetbalseizoen niet meer bespeelbaar voor de competitie. Een oplossing voor dit probleem is het aanleggen van kunstgras. Bovendien biedt een kunstgrasveld de mogelijkheid om het hele jaar rond gebruikt te worden.     


 

Sportpark Rooswijk in Velsen Noord snakt naar revitalisering. Door het onderzoek rond het Gildespoor werden structurele verbeteringen aan dit sportpark “op een laag pitje gezet”. Nu het College voorstelt het spoor te laten liggen is de revitalisering van Rooswijk mogelijk. Het verder opknappen en deels herstructureren van sportpark Rooswijk heeft hoge prioriteit met het oog op (sociale) veiligheid, functionaliteit en efficiency. Bijvoorbeeld is het nodig om de oude tennisvelden te amoveren en het terrein te herbestemmen. Alleen een substantieel bedrag zal de uitstraling van het totale sportpark verbeteren.